Λίγες μέρες πριν αποχωρήσουν πάνε να εξυπηρετήσουν τους εργοδότες – Προειδοποίηση ΠΕΟ προς Κούσιο

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκος Κούσιος προωθεί «ετεροβαρείς και μονόπλευρες» αποφάσεις που ικανοποιούν τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς, αναφέρει η ΠΕΟ και ζητά την απόσυρση του εγγράφου για τη Στρατηγική Απασχόλησης Εργαζομένων από τρίτες χώρες, προειδοποιώντας με μέτρα όπου διπιστώνεται μονομερής εφαρμογής της στρατηγικής.

Η ΠΕΟ διατυπώνει τις θέσεις της σε επιστολή που απέστειλε προς τον Κυριάκο Κούσιο, με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου.

Στην επιστολή, την οποία υπογράφει η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους, η οργάνωση υπενθυμίζει ότι είχε θέσει το θέμα της τροποποίησης της στρατηγικής από το 2018, εκφράζοντας ανησυχίες «για τα φαινόμενά χρησιμοποίησης των εργαζομένων από τρίτες χώρες ως φτηνή εργασία και από το γεγονός παραχώρησης εγκρίσεων σε επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας».

Υπενθυμίζει ακόμη ότι η συζήτηση για το θέμα είχε ξεκινήσει σε επίπεδο τριμερούς τεχνικής επιτροπής, αργότερα όμως τέθηκε υπό την Προεδρία της Υπουργού Εργασίας, η οποία κατάθεσε προσχέδιο πρότασης και ζήτησε από τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος (ΕΣΣ) να καταθέσουν τις εισηγήσεις και παρατηρήσεις τους κάτι το οποίο έπραξε, όπως αναφέρει.

Η ΠΕΟ σημειώνει επίσης ότι στην πρώτη επίσημη συνεδρία του ΕΣΣ υπό την προεδρία του κ. Κούσιου στις 20 Οκτωβρίου 2022, όπου έγινε καταγραφή των εκκρεμούντων θεμάτων, σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό της Στρατηγικής για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού, ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται νέα στρατηγική, το περιεχόμενο της οποίας θα τεθεί ενώπιον του ΕΣΣ μέσα στο Νοέμβρη.

«Μέχρι την παραλαβή της επιστολή σας ημερομηνίας 23/01/2023 καμία συνάντηση για συζήτηση των εισηγήσεων μας δεν πραγματοποιήθηκε», σημειώνει η ΠΕΟ, προσθέτοντας ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις από την ενημέρωση που λαμβάνουμε από τις κλαδικές μας συντεχνίες, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία και την εστίαση, όπου παρά τη διαφωνία της συνδικαλιστικής πλευράς στις τεχνικές επιτροπές για παραχώρηση εγκρίσεων για εργοδότηση εργαζομένων από τρίτες χώρες γιατί δεν εφαρμόζουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το Τμήμα Εργασίας προχωρεί σε εγκρίσεις.

Η ΠΕΟ προσθέτει ότι ο Υπουργός Εργασίας στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη τις βασικές της εισηγήσεις.

«Είναι προφανές ότι εκείνο που επιχειρείται είναι διεύρυνση της δυνατότητας των εργοδοτών να χρησιμοποιούν φτηνό ξένο εργατικό προσωπικό, κάτι που διευρύνει την απορρύθμιση και μειώνει περαιτέρω την εμβέλεια των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», προσθέτει η ΠΕΟ.

Παράλληλα, παρατηρεί ότι ενώ για την ΑΤΑ τερματίστηκαν οι μεσολαβητικές ενέργειες του Υπουργού, παραπέμποντας το θέμα στην επόμενη κυβέρνηση, «για τη Στρατηγική Απασχόλησης Εργαζομένων από τρίτες χώρες, ένα θέμα το οποίο σαφώς και αφορά τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές για τις εργασιακές σχέσεις, την απασχόληση και το ανθρώπινο δυναμικό, προωθείτε αποφάσεις ετεροβαρείς και μονόπλευρες που ικανοποιούν τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς, λίγες μέρες πριν από τη λήξη της θητείας σας» .

Ζητώντας την απόσυρση του εγγράφου και τη μη κατάθεσή του στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση, η ΠΕΟ καταλήγει προειδοποιώντας ότι «σε περίπτωση που προχωρήσετε σε απόφαση οι συντεχνίες μας είναι αποφασισμένες εκεί και όπου προωθείται μονομερώς η εν λόγω στρατηγική να λαμβάνουν μέτρα».

Αυτούσια η επιστολή της ΠΕΟ στον Κυριάκο Κούσιο:

Η οργάνωση μας έχει θέσει στο Υπουργείο Εργασίας το ζήτημα της τροποποίησης της Στρατηγικής Απασχόλησης Εργαζομένων από τρίτες χώρες από το 2018 ανησυχώντας για τα φαινόμενά χρησιμοποίησης των εργαζομένων από τρίτες χώρες ως φτηνή εργασία και από το γεγονός παραχώρησης εγκρίσεων σε επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας.

Η συζήτηση ξεκίνησε σε επίπεδο τριμερούς τεχνικής επιτροπής αργότερα όμως τέθηκε υπό την Προεδρία της Υπουργού Εργασίας, η οποία κατάθεσε προσχέδιο πρότασης και ζήτησε από τα μέλη του ΕΣΣ να καταθέσουν τις εισηγήσεις και παρατηρήσεις τους κάτι το οποίο πράξαμε.

Στην πρώτη επίσημη συνεδρία του ΕΣΣ υπό την προεδρία σας στις 20 Οκτωβρίου 2022 όπου έγινε καταγραφή των εκκρεμούντων θεμάτων, σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό της Στρατηγικής για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού αναφέρατε ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται νέα στρατηγική το περιεχόμενο της οποίας θα τεθεί ενώπιον του ΕΣΣ μέσα στο Νοέμβρη.

Μέχρι την παραλαβή της επιστολή σας ημερομηνίας 23/01/2023 καμία συνάντηση για συζήτηση των εισηγήσεων μας δεν πραγματοποιήθηκε.

Εν το μεταξύ είναι πολλές οι περιπτώσεις από την ενημέρωση που λαμβάνουμε από τις κλαδικές μας συντεχνίες, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία και την εστίαση, όπου παρά την διαφωνία της συνδικαλιστικής πλευράς στις τεχνικές επιτροπές για παραχώρηση εγκρίσεων για εργοδότηση εργαζομένων από τρίτες χώρες γιατί δεν εφαρμόζουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το Τμήμα Εργασίας προχωρεί σε εγκρίσεις.

Στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής που μας έχετε αποστείλει δεν έχετε λάβει καθόλου υπόψη τις βασικές μας εισηγήσεις.

Είναι προφανές ότι εκείνο που επιχειρείται είναι διεύρυνση της δυνατότητας των εργοδοτών να χρησιμοποιούν φτηνό ξένο εργατικό προσωπικό κάτι που διευρύνει την απορρύθμιση και μειώνει περαιτέρω την εμβέλεια των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Δεν μπορεί επίσης να μην παρατηρήσουμε ότι ενώ για την ΑΤΑ επιλέξατε να τερματίσετε τις όποιες μεσολαβητικές σας ενέργειες, παραπέμποντας το θέμα στην επόμενη κυβέρνηση, για την Στρατηγική Απασχόλησης Εργαζομένων από τρίτες χώρες, ένα θέμα το οποίο σαφώς και αφορά τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές για τις εργασιακές σχέσεις, την απασχόληση και το ανθρώπινο δυναμικό, προωθείτε αποφάσεις ετεροβαρείς και μονόπλευρες που ικανοποιούν τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς, λίγες μέρες πριν από την λήξη της θητείας σας .

Ζητούμε όπως αποσυρθεί το εν λόγω έγγραφο και να μην οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση.  Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε απόφαση οι συντεχνίες μας είναι αποφασισμένες εκεί και όπου προωθείται μονομερώς η εν λόγω στρατηγική να λαμβάνουν μέτρα.

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Γενική Γραμματέας ΠΕΟ

 

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.