Λίγες και το 2020 οι γυναίκες σε διοικητικές θέσεις-Έπιασε πάτο η Κύπρος

Αυτό το χάσμα στην απασχόληση των φύλων υπέρ των ανδρών παρατηρήθηκε σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.

Οι γυναίκες συνέχισαν να υποεκπροσωπούνται σε αριθμό στις διοικητικές θέσεις στην ΕΕ το 2020, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Το τρίτο τρίμηνο του 2020, περισσότερα από 9,5 εκατομμύρια άτομα κατείχαν διοικητική θέση στην ΕΕ. Από αυτά, 6,2 εκατομμύρια άνδρες και 3,3 εκατομμύρια γυναίκες. Αν και οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των μισθωτών στην ΕΕ (46%), υποεκπροσωπούνται μεταξύ των διευθυντών (34%)

Με ορισμένες διακυμάνσεις, το μερίδιο των γυναικών αυξήθηκε σταδιακά κάθε έτος μέχρι σήμερα από το σχεδόν 30% το δεύτερο τρίμηνο του 2002, όταν άρχισε η χρονικής σειρά καταγραφής της Eurostat.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το μεγαλύτερο μερίδιο γυναικών σε διευθυντικές θέσεις το τρίτο τρίμηνο του 2020 καταγράφηκε στη Λετονία (45%) και στην Πολωνία (44%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία ​​και τη Σουηδία (από 42%).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα τέταρτο των διευθυντών στην Κροατία (24%), τις Κάτω Χώρες (26%) και την Κύπρο (27%). Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 29%.

Εν τω μεταξύ, το τρίτο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ (για άτομα ηλικίας 20-64 ετών) ήταν 66,6% για τις γυναίκες και 78,3% για τους άνδρες, που αντιστοιχεί σε χάσμα μεταξύ των φύλων 11,7 εκατοστιαίες μονάδες.

Αυτό το χάσμα στην απασχόληση των φύλων υπέρ των ανδρών παρατηρήθηκε σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.

Ωστόσο, όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών.

Συγκεκριμένα στο υψηλό μορφωτικό επίπεδο απασχολούνταν το 86,9% των ανδρών και το 80,5% των γυναικών. Αντίθετα, το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ήταν 65,9%, ενώ για τις γυναίκες ήταν 43,4%.

Αντίστοιχα, το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ήταν 22,5 ποσοστιαίες μονάδες, περισσότερο από το τριπλάσιο του χάσματος απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (6,4 μονάδες).

Επιπλέον, απασχολούνταν πάνω από τα τρία τέταρτα των ανδρών με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης (78,5%), σε σύγκριση με τα δύο τρίτα των γυναικών (65,9%). Αυτό αντιστοιχεί σε ένα κενό απασχόλησης φύλων 12,6 μονάδες.

Κατά την τελευταία δεκαετία, το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ των δύο φύλων μειώθηκε από 13,5 το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε 11,7 το τρίτο τρίμηνο του 2020. Ομοίως, το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης μειώθηκε από 7,2 το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε 6,4 το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Αντίθετα, το χάσμα στην απασχόληση των φύλων για εκείνους με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης αυξήθηκε από 21,7 το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε 22,5 το τρίτο τρίμηνο του 2020, ενώ για εκείνους με μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης από 12,4 σε 12,6.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.