Λίγος σεβασμός δεν θα έβλαπτε…

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει προκαλέσει τεράστια οικονομικά προβλήματα στους ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Αρκετοί σύλλογοι μάλιστα έχουν λάβει ακόμη και οικονομική βοήθεια από τις κυβερνήσεις των χωρών τους για να πληρώσουν τους μισθούς των ποδοσφαιριστών, αλλά και των υπαλλήλων τους. Παράλληλα, η πλειοψηφία των ομάδων έχει προχωρήσει και σε περικοπές στους μισθούς. Ακόμη και οι κυπριακές ομάδες έχουν προβεί σε περικοπές μισθών κ.τ.λ.

Από τη μια είναι κατανοητό οι σύλλογοι να προχωρήσουν στα πιο πάνω μέτρα για την αποφυγή μπελάδων. Από την άλλη βέβαια είναι σίγουρα προκλητικό από πλευράς των συλλόγων να προχωρούν σε δαπανηρές μεταγγραφές ποδοσφαιριστών την ίδια στιγμή που προχωρούν σε περικοπές μισθών ή ακόμη και σε απολύσεις προσωπικού. Λίγος σεβασμός από πλευράς των συλλόγων δεν θα έβλαπτε στο τέλος της ημέρας. 


Κέρβερος