Τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και ειδικά στην πανίδα της περιοχής από τη δημιουργία της μαρίνας Αγίας Νάπας επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ο αρμόδιος υπουργός. Μέσω αλληλογραφίας του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τον βουλευτή των Οικολόγων Γιώργο Περδίκη, προκύπτει ότι εκτός από τα ψάρια, κινδυνεύουν και πουλιά από το έργο το οποίο χωροθετείται στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Αγία ΘέκλαΛιοπέτρι» του δικτύου Νατούρα 2000.

Σύμφωνα με απαντητική επιστολή του Κώστα Καδή στον Γιώργο Περδίκη, η αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στα είδη και οικοτόπους των ειδών της Ζώνης Ειδικής Προστασίας κατέδειξε ότι οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές και μη αναστρέψιμες για το πουλί Ερημοσφυριχτή με την επιστημονική ονομασία Charadrius leschenaultii, το οποίο διαχειμάζει στην περιοχή και αποτελεί το είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Ο Υπουργός παραδέχεται ότι με δεδομένα τα περιβαλλοντικά προβλήματα, η κυβέρνηση χαρακτήρισε το έργο ως «έργο υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος» με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ώστε ουσιαστικά να παρακαμφθούν τα προβλήματα.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση της εξαφάνισης του συγκεκριμένου πουλιού από την περιοχή, ο Υπουργός υποστηρίζει ότι διευρύνθηκε η Ζώνη Ειδικής Προστασίας του Κάβο Γκρέκο ώστε να συμπεριλάβει περιοχή κατάλληλη για τη διαβίωση του εν λόγω είδους. Ομολογεί ωστόσο ότι τα μέτρα αυτά δεν έπεισαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ενημερώθηκε σχετικά και ζήτησε να επανεξεταστούν. Ο προκάτοχος του Κώστα Καδή στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης είχε ομολογήσει επίσης στον Γιώργο Περδίκη ότι η μαρίνα Αγίας Νάπας θα προκαλέσει μείωση των αποθεμάτων ψαριών.

Σύμφωνα με τον τέως υπουργό, η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) έδειξε ότι θαλάσσιοι οικότοποι, όπως οι ύφαλοι Vermetus και τα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας και Cystoseira που βρίσκονται σε μια περιοχή ίση με το θαλάσσιο αποτύπωμα του έργου, θα επηρεαστούν και θα αντικατασταθούν από την επίχωση και τις θαλάσσιες υποδομές, όπως τους κυματοθραύστες, τους κρηπιδότοιχους και τις αποβάθρες.

Τάσος Περδίος

Μας έχεις Like στο Facebook ;