Με αφορμή την 24ωρη παρακολούθηση του Παναγιώτη Νεοκλέους με κάμερες στο δωμάτιο που κρατείται στο Μέλαθρον Αγωνιστών στην Παλωδία, η Επίτροπος Διοικήσεως κάνει λόγο για προσβολή της αξιοπρέπειας του και της ιδιωτικής του ζωής καθώς και εξευτελιστικής μεταχείρισής του.

Η κα. Λοττίδη, καλεί τη διευθύντρια των Κ. Φυλακών να επανεξετάσει το θέμα της εγκατάστασης των πέντε καμερών εντός του δωματίου του Νεοκλέους, καθώς και να παραμείνουν μόνο δύο κάμερες. Ζητά επίσης από τις Φυλακές να προβούν σε γενικότερη ρύθμιση του θέματος λαμβάνοντας υπόψην την προσωπικότητα του φυλακισμένου σε σχέση με την επικινδυνότητά του.

Σχετικό παράπονο στην Επίτροπο Διοίκησης για τις συνθήκες κράτησης του κ. Νεοκλέους υπέβαλε μέσω του δικηγόρου του, Αλέκου Μαρκίδη, που στρεφόταν τόσο για την περίθαλψή του όσο και για την ύπαρξη 12 καμερών εντός και εκτός του δωματίου που κηρύχθηκε κελί.

Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Φυλακών ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2017 προς την Επίτροπο, στο δωμάτιο που κρατείται ο Π. Νεοκλέους, τοποθετήθηκαν δώδεκα κάμερες. Δύο στο υπνοδωμάτιο, δύο στο καθιστικό, μία στον εσωτερικό διάδρομο προς την τουαλέτα, πέντε στον εξωτερικό διάδρομο προς το δωμάτιο και δύο στην εξωτερική βεράντα/έξοδο κινδύνου/σκάλα διαφυγής.

Υπάρχουν ωστόσο δύο δέκτες, ένας έξω από το δωμάτιο στον διάδρομο τον οποίο παρακολουθούν οι επί καθήκοντι δεσμοφύλακες και ένας στο Φρουραρχείο στις Κεντρικές Φυλακές, τον οποίο παρακολουθεί ο υπεύθυνος Φρούραρχος.

Εν τούτοις, οι Φυλακές θεωρούν ότι οι κάμερες είναι αναγκαίες και έχουν τοποθετηθεί κατά τον ίδιο τρόπο όπως στο δωμάτιο-κελί του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με σκοπό τη διασφάλιση των θεμάτων ασφάλειας τόσο του κατάδικου, όσο και των μελών του προσωπικού που υπηρετούν.

Σε επιστολή της η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προς τη διευθύντρια των Φυλακών στις 28 Ιουλίου 2017, αναφέρει ότι στα πλαίσια των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αναλογικότητας, αλλά και για σκοπούς ομοιόμορφης πολιτικής, θεωρεί ότι το Τμήμα θα πρέπει να καθορίσει κριτήρια για τον αριθμό των καμερών που εγκαταστάθηκαν σε δωμάτια νοσηλευτηρίων τα οποία έχουν κηρυχτεί ως φυλακή, καθώς και για το πεδίο οπτικογράφησής τους, με σκοπό την αποτελεσματική φύλαξη και επιτήρηση των κρατουμένων αλλά και την προστασία άλλων προσώπων.

Η Επίτροπος Διοίκησης διαπιστώνει ότι πρόσωπα που έχουν στερηθεί της ελευθερίας τους συνεχίζουν να έχουν τα δικαιώματα που είναι άμεσα συνυφασμένα με την ανθρώπινη φύση, όπως είναι τα ατομικά δικαιώματα, δεδομένου ότι η άσκησή τους δεν προσκρούει στις απαιτήσεις έκτισης της ποινής τους και στην ταλαιπωρία που συνεπάγεται η στέρηση της ελευθερίας λόγω της φύσης της.

«Μάλιστα, περιορισμοί ατομικών δικαιωμάτων με την επίκληση πρακτικών λόγων (όπως υλικοτεχνικές ελλείψεις, ελλείψεις προσωπικού κτλ) δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές», όπως αναφέρει.

Επιπρόσθετα, η Επίτροπος θεωρεί ότι «η συνεχής παρακολούθηση του παραπονούμενου μέσω κυκλώματος εικονοληψίας στο εσωτερικό του δωματίου, με τρόπο ώστε αρμόδιοι κρατικοί υπάλληλοι να λαμβάνουν γνώση κάθε στιγμής της διαβίωσής του, ακόμα, μάλιστα, και κατά την ώρα του ύπνου του, χωρίς την ύπαρξη και την εφαρμογή κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένων κριτηρίων που να στηρίζονται στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, σε σχέση πάντοτε με την προσωπικότητα του δράστη, θεωρώ ότι δεν είναι συμβατή με τις αρχές των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών, και, ως εκ τούτου, συνιστά προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου και της ιδιωτικής ζωής».

Η Επίτροπος αναφέρει στη Διεύθυνση των Φυλακών, να γίνει άμεσα αξιολόγηση των εξατομικευμένων περιστάσεων του Νεοκλέους, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η απόφαση για την εγκατάσταση δύο καμερών στο εσωτερικό του δωματίου και στο σαλονάκι όπου εκτίει την ποινή του, είναι ανάλογη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο ίδιος παραπονούμενος,πιστεύει ότι η εγκατάσταση των καμερών έγινε κακόπιστα. Θεωρεί το γεγονός της συνεχούς του παρακολούθησης δυσανάλογο και υποτιμητικό και ότι έχει επηρεάσει πολύ την ψυχική του υγεία. Όπως, ανέφερε, για να αλλάξει ρούχα αναγκάζεται να πηγαίνει στην τουαλέτα ενώ ο ύπνος του επηρεάστηκε από το γεγονός ότι γνωρίζει ότι παρακολουθείται, σημειώνοντας, δε, ότι τη φύλαξή του αναλαμβάνουν και γυναίκες δεσμοφύλακες. Ανέφερε, επίσης, ότι το υλικό που καταγράφουν οι κάμερες μεταδίδεται ταυτόχρονα στις Κεντρικές Φυλακές στον χώρο του φρουραρχείου.