Μ. Σιζόπουλος στη «Χ»: Η Ε∆ΕΚ επιδιώκει ουσιαστική αλλαγή, όχι εναλλαγή προσώπων

Τόσο η φιλοσοφία όσο και η νοµοθεσία του ΓεΣΥ παραβιάζονται κατάφωρα και απροκάλυπτα µε την υιοθέτηση κάποιων προνοιών

  • Τους προσεχείς 2-3 µήνες η Ε∆ΕΚ θα λάβει τις τελικές της αποφάσεις για το πώς θα πορευτεί στις προσεχείς προεδρικές εκλογές
  • «Εκτός ΓεΣΥ παρέµεινα συνειδητά από τη στιγµή που οι ώρες απασχόλησής µου µε την Ιατρική είναι λιγότερες από 20 τη βδοµάδα»
  • Ενδεχόµενη ένταξη στις συνοµιλίες του ενεργειακού αλλά και των ΜΟΕ, θα υποβαθµίσει ακόµα περισσότερο την ουσία του προβλήµατος

Η Ε∆ΕΚ επιδιώκει την ουσιαστική αλλαγή. Όχι την εναλλαγή προσώπων. Αυτό τονίζει ο πρόεδρός της, Μαρίνος Σιζόπουλος, σε συνέντευξή του στη «Χαραυγή».


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΤι σηµαίνει όµως «ουσιαστική αλλαγή» για την Ε∆ΕΚ;

Ο ίδιος εξηγεί ότι σηµαίνει, µεταξύ άλλων, επανατοποθέτηση του Κυπριακού ως προβλήµατος εισβολής και κατοχής, ουσιαστική και ποιοτική εσωτερική διακυβέρνηση.

Ξεκαθαρίζει πάντως πως «στόχος είναι µε όποιες δυνάµεις θα υπάρξει συνεργασία, να µοιραζόµαστε το ίδιο ή περίπου το ίδιο όραµα».

Συνέντευξη στη Νίκη Κουλέρµου

Άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης έχουν διακηρύξει το στόχο για αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου. Η Ε∆ΕΚ ποιο στόχο έχει θέσει και ποιος είναι ο ρόλος που διεκδικεί για τις επόµενες προεδρικές εκλογές;

Η Ε∆ΕΚ επιδιώκει την ουσιαστική αλλαγή. Όχι την εναλλαγή προσώπων. Για την Ε∆ΕΚ αλλαγή σηµαίνει επανατοποθέτηση του Κυπριακού ως προβλήµατος εισβολής και κατοχής. Η εσωτερική διακυβέρνηση να είναι ουσιαστική και ποιοτική, µε την υιοθέτηση µέτρων κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής που να στηρίζουν τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Να προνοεί νέες δράσεις που θα προσδίδουν στην οικονοµία ποιοτική ανάπτυξη στηριγµένη σε νέους καινοτόµους τοµείς του πρωτογενούς, δευτερογενούς τοµέα και της υψηλής τεχνολογίας. Οι δράσεις αυτές να αξιοποιούν το επιστηµονικό δυναµικό της πατρίδας µας και να επιτυγχάνουν µακροοικονοµική σταθερότητα, στοιχεία τα οποία δυστυχώς απουσιάζουν ως όραµα από τις κυβερνήσεις των τελευταίων πενταετιών. Ο στόχος είναι µε όποιες δυνάµεις θα υπάρξει συνεργασία, να µοιραζόµαστε το ίδιο ή περίπου το ίδιο όραµα.

Συζητάτε µε άλλες πολιτικές δυνάµεις το ενδεχόµενο κοινής υποψηφιότητας;

Μέχρι στιγµής δεν έχει γίνει καµία συζήτηση µε άλλες πολιτικές δυνάµεις ή εν δυνάµει ενδιαφερόµενους υποψηφίους. Από την πλευρά της Ε∆ΕΚ, εάν δεν ολοκληρωθούν οι εσωκοµµατικές εκλογικές διαδικασίες δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε συζήτηση ή/και δέσµευση. Ως εκ τούτου, το σκηνικό είναι ακόµα ρευστό. Εκτιµώ ότι τους προσεχείς 2-3 µήνες η Ε∆ΕΚ θα λάβει τις τελικές της αποφάσεις για το πώς θα πορευτεί στις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

Έχετε επικριθεί έντονα για το γεγονός ότι ενώ είστε γιατρός εκτός ΓεΣΥ, προτείνατε το δικαίωµα συνταγογράφησης εντός ΓεΣΥ από αυτή την κατηγορία γιατρών, δηλαδή ότι επιδιώκετε ίδιον όφελος. Επιµένετε σ’ αυτή την πρόταση, έστω και αν εκτίθεστε προσωπικά; 

Η επίκριση ήταν και είναι αναµενόµενη, γιατί ακριβώς οι προτάσεις µας τείνουν να διορθώσουν τις στρεβλώσεις που είτε από άγνοια είτε από σκοπιµότητα µε τον τρόπο εφαρµογής του ΓεΣΥ παραβιάζουν τόσο τη φιλοσοφία όσο και τη νοµοθεσία του ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2017. Επειδή δεν µπορούν να αντικρούσουν τις προτάσεις µε σοβαρά επιχειρήµατα, επικαλούνται την ιδιότητά µου ως γιατρού εκτός ΓεΣΥ. Εκτός ΓεΣΥ παρέµεινα συνειδητά από τη στιγµή που οι ώρες απασχόλησής µου µε την Ιατρική είναι λιγότερες από 20 τη βδοµάδα. Άρα δεν µπορώ να ανταποκριθώ µε επάρκεια στις υποχρεώσεις έναντι των ασθενών. Εξάλλου οι κατηγορίες των επικριτών µου άρχισαν προτού ακόµα ενταχθούν οι ειδικοί γιατροί στο ΓεΣΥ. Να υπενθυµίσω τις αναφορές για τον «Ιούδα», για τις ανύπαρκτες συναντήσεις στις οποίες πρωτοστατούσα για να διαφοροποιήσω τη νοµοθεσία κ.α. Συγκεκριµένοι κύκλοι ενοχλούνται από τις θέσεις µας, αντιλαµβάνονται ότι ενδεχόµενη υιοθέτησή τους θα θίξει τα συµφέροντά τους. Οι θέσεις µας δικαιώθηκαν µε τη γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας αλλά και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Η φιλοσοφία του ΓεΣΥ καθορίζεται στη βάση ορισµένων αρχών, όπως η ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου, η παροχή ποιοτικής περίθαλψης χωρίς διακρίσεις σε όλους τους πολίτες, τα ∆ηµόσια Νοσηλευτήρια να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήµατος και η υιοθέτηση µονοασφαλιστικού συστήµατος. Τόσο η φιλοσοφία όσο και η νοµοθεσία παραβιάζονται κατάφωρα και απροκάλυπτα µε την υιοθέτηση κάποιων προνοιών.

Μπορείτε να µας αναφέρετε κάποια παραδείγµατα;

Βεβαίως. Για παράδειγµα, αρκετές υπηρεσίες δεν εντάχθηκαν στη β’ φάση την 1η Ιουνίου 2020, όπως προνοούσε η νοµοθεσία, αλλά µε 6 µήνες καθυστέρηση, ενώ οι πολίτες κατέβαλαν τις εισφορές τους. Ακόµα:

– Ιδιωτικά νοσηλευτήρια ενώ είναι εντός του ΓεΣΥ, διαθέτουν και πτέρυγα εκτός του ΓεΣΥ.

– Γιατροί εκτός ΓεΣΥ προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς του ΓεΣΥ και αµείβονται διά µέσου των νοσηλευτηρίων.

– Με τα συµβόλαια που υπέγραψε ο ΟΑΥ µε τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Υγείας, εισάγεται µε έµµεσο τρόπο το πολυασφαλιστικό σύστηµα προς όφελος των ασφαλιστικών εταιρειών και σε βάρος του ΓεΣΥ, δηµιουργώντας δύο κατηγορίες ασθενών, προνοµιούχους και µη.

– Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για τις ίδιες ιατρικές πράξεις αµείβονται διαφορετικά, πρόνοια που ουσιαστικά προάγει ευνοϊκές διακρίσεις.

Πώς αντιδρά η Ε∆ΕΚ στον διαφαινόµενο κίνδυνο της διολίσθησης στη διχοτόµηση αν δεν επαναρχίσουν οι συνοµιλίες στη βάση των ψηφισµάτων του ΟΗΕ; 

Τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ δεν περιορίζονται µόνο στην πρόνοια του 649 του Σ.Α. που αναφέρεται σε «∆ιζωνική ∆ικοινοτική Οµοσπονδία». Η συσσωρευµένη εµπειρία από το παρελθόν έπρεπε να µας κάνει πιο σοφούς, τόσο για τη διαδικασία που πρέπει να αποδεχθούµε όσο και για τη βάση των συνοµιλιών.

Εδώ και 4 δεκαετίες ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Όχι µόνο δεν οδήγησε σε λύση, αλλά αντίθετα οδήγησε το Κυπριακό σε εκτροχιασµό. Το µετέτρεψε από θέµα εισβολής και κατοχής σε θέµα διακοινοτικής διευθέτησης. Η ενδεχόµενη ένταξη στις συνοµιλίες του ενεργειακού αλλά και των ΜΟΕ θα υποβαθµίσει ακόµα περισσότερο την ουσία του προβλήµατος και θα απαλλάξει πλήρως την Τουρκία από τις ευθύνες της.

Βοήθησε την Τουρκία να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά κέρδη, όπως την παραµονή τουρκικών στρατευµάτων και µετά τη λύση, τη διατήρηση απροσδιόριστης µορφής εγγυήσεων, την εκ περιτροπής προεδρία, την αριθµητική εξίσωση στα θεσµικά όργανα του κράτους, τη θετική ψήφο, τη νοµιµοποίηση των εποίκων, την απόδοση στους έποικους χρήστες δικαιωµάτων ιδιοκτησίας επί των περιουσιών που παράνοµα κατέχουν, την εγγυηµένη πλειοψηφία ιδιοκτησίας γης και πληθυσµού, την αναβάθµιση του κατοχικού καθεστώτος και τον υποβιβασµό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε κοινότητα.

Στην ουσία µέσα από την «πολιτική ισότητα» η Τουρκία απέκτησε το δικαίωµα να διεκδικεί λύση συνοµοσπονδίας. Η κατοχύρωση και της «κυριαρχικής ισότητας» θα της δώσει το δικαίωµα για νόµιµη ανακήρυξη τουρκικού κράτους στην κατεχόµενη περιοχή.

∆ιαφωνείτε µε τη διαδικασία ή µε τη µορφή της λύσης που καθορίζεται µέσα από ψηφίσµατα;

Η εµµονή σε αυτή τη διαδικασία οδηγεί είτε στην παράταση της σηµερινής κατάστασης και στη µονιµοποίηση της διαίρεσης, είτε στην αποδοχή της ∆∆Ο και τη νοµιµοποίηση της διχοτόµησης.

Το 2004 το σχέδιο Ανάν ήταν ∆∆Ο µε πολιτική ισότητα γιατί το καταψήφισε ο λαός, µεταξύ των οποίων και αρκετοί υποστηρικτές της ∆∆Ο. Σήµερα όσοι παραµένουµε πιστοί στην ετυµηγορία του λαού, γιατί κατηγορούµαστε ότι δεν θέλουµε λύση;

Η Ε∆ΕΚ παραµένει σταθερή στις θέσεις της. Επιδιώκει:

– Την επαναφορά του κυπριακού ως προβλήµατος εισβολής και κατοχής.

– Τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης όπως προνοεί σχετική απόφαση της Γ.Σ. του ΟΗΕ.

– Τον τερµατισµό της κατοχής.

– Την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευµάτων.

– Την επιστροφή των προσφύγων Ε/Κ και Τ/Κ.

– Τον επαναπατρισµό των εποίκων.

– Την άµεση επιστροφή της πόλης της Αµµοχώστου στους νόµιµους κατοίκους της υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Πού βρίσκεται σήμερα η ΕΔΕΚ μετά τις πρόσφατες εσωκομμα­τικές αντιπαραθέσεις που κιν­δύνευσαν να βάλουν λουκέτο στο Κίνημα, κατά ομολογία πρωτοκλασάτων στελεχών της;

Βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του Δικαστηρίου για να ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικα­σία με την πραγματοποίηση του τακτικού συνεδρίου. Η ΕΔΕΚ δεν έβαλε και δεν πρόκειται να βάλει λουκέτο, παρά τις σκοπιμότητες που κρύβονται πίσω από τις ενέρ­γειες των ατόμων που προσέφυ­γαν στα δικαστήρια με ενυπόθηκες εγγυήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Δεν είναι τυχαίο ότι η προσφυγή έγινε μετά τη συντριπτική ήττα στις εκλογές των Επαρχιακών Οργανώ­σεων Πάφου και Λεμεσού.

Θα γίνει και πότε καταστατικό και εκλογικό συνέδριο, ή θεω­ρείτε ότι με το έκτακτο συνέδριο που έγινε έκλεισε το ζήτημα του μητρώου μελών και της ηγεσίας του Κινήματος;

Το καταστατικό συνέδριο έχει προγραμματιστεί εντός του Φε­βρουαρίου. Ήδη βρίσκονται σε εξέ­λιξη οι συνεδριάσεις των Τοπικών και Περιφερειακών Οργανώσεων για να υποβάλουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου τις προτάσεις τους για τις καταστατικές αλλαγές. Οι προ­τάσεις αυτές, αφού κωδικοποιη­θούν, θα τεθούν προς έγκριση στο συνέδριο. Το έκτακτο συνέδριο έλα­βε τις δικές του αποφάσεις και σε καμιά περίπτωση μπορεί να υποκα­ταστήσει το Τακτικό.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.