Μάχη μέχρις εσχάτων για τα εκατομμύρια από τις επιχειρήσεις θαλάσσιων αθλημάτων

Χωρίς τέλος η κόντρα του δημάρχου Παραλιμνίου με τους υφιστάμενους αδειούχους για τη χρυσοφόρα εκμετάλλευση των παραλιών του Πρωταρά

Του Τάσου Περδίου

Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε όταν η Επιτροπή Προσφορών του ∆ήµου Παραλιµνίου ή για την ακρίβεια δύο από τα πέντε µέλη της Επιτροπής µαζί µε τον δήµαρχο παρακάθισαν σε συνεδρία στις 31 ∆εκεµβρίου 2021 και προκήρυξαν το διαγωνισµό παραχώρησης αδειών παροχής διευκολύνσεων θαλάσσιων αθληµάτων και ψυχαγωγίας στις 12 οργανωµένες παραλίες στην περιοχή Πρωταρά.

Οι παραλίες αυτές είναι: Γλυκύ Νερό, Σκουταρόσπηλιοι, Λούµα, Περνέρα, Ποτάµι, Βρύση ∆, Βρύση Α1, Βρύση Α2, Fig Tree Bay (Capo Bay), Fig Tree Bay (Nausica), Βυζακιά και Νησιά. Όλες µαζί φέρνουν στα ταµεία του ∆ήµου Παραλιµνίου ένα συνολικό ποσό λίγο πάνω από 110 χιλιάδες ευρώ ετησίως, οπότε γίνεται κατανοητό πόσα χρήµατα βγάζουν όσοι διαχειρίζονται αυτές τις επιχειρήσεις.

Βολές και αντεγκλήσεις

Κατηγορίες επί κατηγοριών, καταγγελίες στην Αστυνοµία, κανονισµοί εναντίον γνωµατεύσεων και στη µέση µια βιοµηχανία εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτή περίπου είναι η εικόνα της κόντρας που µαίνεται τις τελευταίες µέρες ανάµεσα στον δήµαρχο Παραλιµνίου και τους υφιστάµενους παρόχους διευκολύνσεων θαλάσσιων αθληµάτων και ψυχαγωγίας στις οργανωµένες παραλίες του Πρωταρά.

Ο Θεόδωρος Πυρίλλης πρωτοστάτησε στην προκήρυξη νέου διαγωνισµού για διανοµή των αδειών εκµετάλλευσης µε όρους που ανοίγουν την πίτα σε µεγαλύτερο εύρος ενδιαφεροµένων, κάτι που αντιµετωπίστηκε ως αιτία πολέµου από τους επιχειρηµατίες που κατέχουν τις υφιστάµενες άδειες.

Οι δύο πλευρές ανταλλάζουν βολές µε νοµικές και διαδικαστικές αντεγκλήσεις, αλλά όλη η ουσία καταλήγει στο εξής: Ποιος θα εκµεταλλεύεται επιχειρήσεις κάποιες από τις οποίες παράγουν τζίρο που µπορεί ν’ αγγίζει και το ένα εκατοµµύριο ευρώ ετησίως.

Αυθαίρετα άλλαξαν τους όρους του διαγωνισµού

Με τη δηµοσίευση του διαγωνισµού άρχισε ένας καταιγισµός κατηγοριών και καταγγελιών εναντίον του δηµάρχου, αρχής γενοµένης από τον αντιδήµαρχο Αβραάµ Μουλαζίµη τον οποίο ακολούθησε ο Παγκύπριος Σύνδεσµος Θαλάσσιων Αθληµάτων, οι οποίοι έφτασαν µέχρι και σε καταγγελία στο ΤΑΕ Αµµοχώστου εναντίον του δηµάρχου για παραβίαση του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο προνοεί για κατάχρηση εξουσίας και επηρεασµό δηµόσιας Αρχής.

Ο δήµαρχος κατηγορείται ότι συγκάλεσε παράτυπα τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προσφορών και κυρίως ότι άλλαξε τους όρους του διαγωνισµού αφαιρώντας την πρόνοια για υποχρεωτική πείρα πέντε ετών από τους διεκδικούντες, παραβιάζοντας έτσι σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ηµεροµηνίας 2 ∆εκεµβρίου 2022 και τον σχετικό κανονισµό που ενέκρινε η Βουλή.

Η υποχρεωτική πείρα των πέντε ετών είναι το σηµείο-κλειδί σε αυτή τη διαµάχη αφού οι µεν επιχειρηµατίες υποστηρίζουν ότι ανοίγει ο δρόµος για διεκδίκηση αδειών από άσχετους µε το επάγγελµα, µε συνέπεια να προκύπτουν µεταξύ άλλων και σοβαρά θέµατα ασφάλειας. Ο δε δήµαρχος υποστηρίζει ότι οι υφιστάµενοι πάροχοι θέλουν έναν κλειστό διαγωνισµό ώστε να διατηρήσουν τον µονοπωλιακό έλεγχο της βιοµηχανίας.

Η νοµική διαµάχη με λεπτομέρειες

Ο µεν Σύνδεσµος Θαλάσσιων Αθληµάτων υποστηρίζει ότι η πενταετής πείρα πηγάζει από πρόνοια των σχετικών κανονισµών που ενέκρινε η Βουλή και δεν µπορεί ν’ απαλειφθεί. Συγκεκριµένα, αναφέρεται στον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόµο του 2013 και στους Περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και ∆ικαιώµατα) (Τροποποιητικούς) Κανονισµούς του 2013.

Πιο συγκεκριµένα, ο οργανωµένος φορέας των παρόχων θαλάσσιων διευκολύνσεων επικαλείται τον Κανονισµό 4(2)(γ) στον οποίο, µε βάση την τροποποίηση, αναφέρεται επί λέξει: «αποδεδειγµένης πενταετούς τουλάχιστον πείρας στην παροχή διευκολύνσεων στην παραλιακή περιοχή για την οποία θα υποβληθεί προσφορά».

Από την πλευρά του, ο δήµαρχος Παραλιµνίου παρουσίασε γνωµατεύσεις και θέσεις ανεξάρτητων Αρχών µε βάση τις οποίες αυτή η πρόνοια είναι φωτογραφική, ευνοεί συγκεκριµένους επιχειρηµατίες και δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνεται στους όρους των διαγωνισµών.

Πιο συγκεκριµένα, ο κ. Πυρίλλης έδωσε στη δηµοσιότητα:

– Εγκύκλιο της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, ηµεροµηνίας 20 ∆εκεµβρίου 2020, προς όλες τις παραλιακές Τοπικές Αρχές µε βάση την οποία οι Τοπικές Αρχές καλούνται να µην εφαρµόζουν και να µη συµπεριλαµβάνουν στα έγγραφα προκήρυξης δηµοσίων διαγωνισµών για την παροχή διευκολύνσεων θαλάσσιων αθληµάτων και ψυχαγωγίας πρόνοια ή όρο µε βάση τη διάταξη του κανονισµού 4(2)(γ).

– Γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµεροµηνίας 20 Φεβρουαρίου 2015, υπογεγραµµένη από τη δικηγόρο της ∆ηµοκρατίας Μαρία Κυπριανού. Με βάση τη γνωµάτευση, η εν λόγω διάταξη προστέθηκε από τη Βουλή, παρά την αντίθεση της Νοµικής Υπηρεσίας µε βάση τη θέση ότι έρχεται σε σύγκρουση µε την ευρωπαϊκή Οδηγία των Υπηρεσιών. Πέραν τούτου, σύµφωνα πάντα µε τη Νοµική Υπηρεσία, η πρόνοια περί της πενταετούς πείρας στο χώρο διεκδίκησης συγκρούεται και µε τον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόµο, ο οποίος προνοεί ότι η υφιστάµενη άδεια δεν δηµιουργεί ή παρέχει στον κάτοχό της δικαίωµα, προνόµιο ή πλεονέκτηµα στο µέρος της παραλίας το οποίο αναφέρεται.

– Επιστολή του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας, ηµεροµηνίας 24 Νοεµβρίου 2014, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε βάση την οποία η διάταξη για την πενταετή πείρα αποτελεί εξόφθαλµη διάκριση προς όφελος των υφιστάµενων παρόχων διευκολύνσεων. Ο Γενικός Ελεγκτής σηµείωσε ότι η επίµαχη διάταξη καταστρατηγεί την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/123/ΕΚ και τη σχετική εναρµονιστική νοµοθεσία µε την οποία η ευρωπαϊκή οδηγία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο, αφού αντίκειται στην αρχή της ίσης µεταχείρισης και ως εκ τούτων συνέστησε στον Υπουργό Εσωτερικών να προωθήσει τροποποίηση του σχετικού κανονισµού.

– Γνωµάτευση του νοµικού συµβούλου της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, Χριστάκη Χριστάκη, ο οποίος συµφωνεί µε τη γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας. Ο δικηγόρος της ΚΕΠ συµφώνησε µε τη θέση ότι οι παραλιακές Τοπικές Αρχές δεν πρέπει να εφαρµόζουν στους διαγωνισµούς την εν λόγω διάταξη. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο νοµικός σύµβουλος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, µε την πρόνοια για υποχρεωτική πενταετή πείρα στο σηµείο διεκδίκησης, ένας ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός καθίσταται κλειστός διαγωνισµός προς εξυπηρέτηση ενός κλειστού κύκλου ατόµων.

 

A46Da7685B3Abc638C5Fd355C06B2154 A 1

Βαριές κατηγορίες για… εξυπηρέτηση συγγενών, τσιφλίκια και κοτσάνια

Με αυτό το υπόβαθρο φτά­σαμε την εβδομάδα που πέρασε σε ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα στον δήμαρχο από τη μια και τον αντιδήμαρχο με τους υφιστάμε­νους παρόχους από την άλλη, για ένα θέμα το οποίο είναι σαφές ότι βασίζεται σε έδαφος που κατέστη πρόσφορο από την αδυναμία της Πολιτείας να ξεκαθαρίσει οριστικά το νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο εδράζονται αυτοί οι διαγωνισμοί.

Από τη μια οι υφιστάμενοι πάρο­χοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει σα­φής κανονισμός εγκεκριμένος από τη Βουλή, από την άλλη ο δήμαρ­χος παρουσιάζει γνωματεύσεις με­ταξύ των οποίων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που ακυρώνουν αυτή τη διάταξη.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, ο Σύνδεσμος Θαλάσσιων Αθλημάτων κατηγορεί τον δήμαρχο ότι άλλαξε τους όρους των προσφορών για να εξυπηρετή­σει συγγενικό του πρόσωπο που δι­εκδικεί άδεια παροχής διευκολύν­σεων θαλάσσιων αθλημάτων και ψυχαγωγίας.

Από την πλευρά του, ο Θεόδω­ρος Πυρίλλης έκανε λόγο για τσι­φλίκια, κοτσάνια και επιχειρημα­τίες που θέλουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς για να κρατήσουν τα προνόμιά τους στις οργανωμένες παραλίες. Με δεδομένα τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που δια­κυβεύονται, το μόνο σίγουρο είναι ότι η κόντρα αυτή θα έχει και συ­νέχεια…

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.