Συνέντευξη στον Αντώνη Γεωργίου

Η Μαρίζα Παρτζίλη είναι η πρώτη καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντρου Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη που στεγάζεται σε δυο διαμορφωμένες αποθήκες στη Λεμεσό από «τις παλαιότερες ίσως αποθήκες που σώζονται σήμερα στην πόλη» και είναι μία δωρεά της οικογένειας Στάθη Παπαδάκη, στο Δήμο της Λεμεσού. Πιστεύει στην αναγκαιότητα του Κέντρου που «θα στηρίξει την περεταίρω πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης» και όραμα της «να καταστεί ένα πολυδύναμο κέντρο, ένα ζωντανό κύτταρο πολιτιστικής δραστηριότητας, δημιουργώντας ουσιαστικούς δεσμούς με  την τοπική κοινότητα καλλιτεχνών και την ευρύτερη κοινότητα, όπως επίσης και με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού». «Ο χώρος πρέπει να είναι ζωντανός, να αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη της Λεμεσού και όχι μόνο» επισημαίνει και τονίζει πόσο σημαντικό «είναι να δημιουργηθεί ένας πυρήνας συνεργατών, με κοινό όραμα και στόχους.» Όσο για το ρόλο του Κέντρου στη σύγχρονη Λεμεσό θεωρεί πως «αναπόφευκτα θα επηρεάσει την αισθητική και κοινωνική αντίληψη του συνόλου»

ΜΑΡΙΖΑ ΠΑΡΤΖΙΛΗ

Κέντρο Tεχνών Λεμεσού: Nα αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη της Λεμεσού και όχι μόνο

Αναπόφευκτα θα επηρεάσει την αισθητική και κοινωνική αντίληψη του συνόλου

 

Ήταν μια αναγκαιότητα για τη Λεμεσό το Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη και γιατί;

Σίγουρα ναι. Ιδιαίτερα για μία πόλη όπως τη Λεμεσό με τόσο πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα, η δημιουργία ενός Κέντρου Τεχνών, ήταν μία απόφαση η οποία θα στηρίξει την περεταίρω πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης, πόσο μάλλον που το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη θα λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο που θα καλύπτει πέρα από τα εικαστικά, τις παραστατικές τέχνες, με παραστάσεις χορού, θεατρικές παραστάσεις πειραματικού και άλλου χαρακτήρα, performance, μουσικές παραστάσεις κ. α

Θα επιδιώξει να εκφράσει τη τοπική εικαστική σκηνή ή να φέρει το κοινό σε επαφή με τη διεθνή σκηνή;

Ο στόχος μας είναι το Κέντρο Τεχνών να συνδέσει την τοπική εικαστική σκηνή με την διεθνή. Είναι σημαντικό να παρουσιάζονται εκθέσεις από Κύπριους καλλιτέχνες αλλά και να δίδεται στο κοινό η ευκαιρία να γνωρίζει το έργο καλλιτεχνών από το εξωτερικό, μέσα επίσης από παράλληλες δράσεις. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται και η τοπική εικαστική σκηνή. Μία από τις κύριες δράσεις του Κέντρου θα είναι η διοργάνωση αναδρομικών  εκθέσεων  σημαντικών Κυπρίων δημιουργών  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή και παρουσίαση του έργου καλλιτεχνών που ζουν /έζησαν και δημιούργησαν στην πόλη της Λεμεσού.

Να καταστεί ένα πολυδύναμο κέντρο, ένα ζωντανό κύτταρο πολιτιστικής δραστηριότητας, δημιουργώντας ουσιαστικούς δεσμούς με  την τοπική κοινότητα καλλιτεχνών και την ευρύτερη κοινότητα, όπως επίσης και με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού

Αντιλαμβάνομαι θα επιδιώξετε συνεργασίες με αλλά παρόμοια κέντρα εντός η εκτός Κύπρου;

Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένας πυρήνας συνεργατών, με κοινό όραμα και στόχους. Ήδη γίνονται κάποιες επαφές με φορείς και εξετάζονται οι πιθανότητες για συνεργασίες και συνδιοργανώσεις εκθέσεων, παρουσιάσεων, εργαστηρίων. Επίσης ο χώρος έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Πώς είναι ο χώρος των Αποθηκών όπως έχει διαμορφωθεί; Είναι λειτουργικός.  για τους σκοπούς του Κέντρου ή χρειάζεται άλλη διαμόρφωση;

Το συγκρότημα αποτελείται από δύο πλινθόκτιστες αποθήκες, οι οποίες απέχουν μόλις ενάμισι μέτρο η μία από την άλλη. Πίσω από τις αποθήκες και στο πλάι υπάρχει περίκλειστη αυλή. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πληροί τις προδιαγραφές για να αποτελέσει ένα πυρήνα καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στο πλαίσιο της αποκατάστασης από την αρχιτέκτονα κ. Σεβίνα Φλωρίδου, με απόλυτο σεβασμό στην μακρά ιστορία ύπαρξης τους με τον χώρο να είναι πλήρως προσβάσιμος, στη βάση οικολογικού σχεδιασμού. Το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη, είναι μία δωρεά της οικογένειας Στάθη Παπαδάκη, στο Δήμο της Λεμεσού. Πρόκειται για τις παλαιότερες ίσως αποθήκες που σώζονται σήμερα στην πόλη της Λεμεσού και αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα κτίσματος που διαμορφώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.

Είναι σημαντικό να παρουσιάζονται εκθέσεις από Κύπριους καλλιτέχνες αλλά και να δίδεται στο κοινό η ευκαιρία να γνωρίζει το έργο καλλιτεχνών από το εξωτερικό, μέσα επίσης από παράλληλες δράσεις. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται και η τοπική εικαστική σκηνή.

Ποιο το όραμα σας για το Κέντρο; Ποιο θέλετε να είναι το στίγμα του;

Το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη να καταστεί ένα πολυδύναμο κέντρο, ένα ζωντανό κύτταρο πολιτιστικής δραστηριότητας, δημιουργώντας ουσιαστικούς δεσμούς με  την τοπική κοινότητα καλλιτεχνών και την ευρύτερη κοινότητα, όπως επίσης και με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού. Σημαντικό επίσης  είναι να υπάρξει σχεδιασμός εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων με στόχο την προσέλκυση  του ευρύτερου κοινού δίνοντας έμφαση στις μικρότερες ηλικίες (έφηβοι-παιδιά).

Ο χώρος πρέπει να είναι ζωντανός, να αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη της Λεμεσού και όχι μόνο. Να μπορεί να φιλοξενεί σημαντικές εκθέσεις .Θα πρέπει να αποκτήσει μία δυναμική που θα του επιτρέψει, ανάλογα  πάντοτε με τον προϋπολογισμό του να δημιουργήσει δεσμούς με αντίστοιχα κέντρα, πολιτιστικούς φορείς  και πινακοθήκες της  Ελλάδας και του εξωτερικού .

Έχετε προγραμματίσει ήδη κάποιες εκδηλώσεις/ εκθέσεις;

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων και εκθέσεων έχει διαμορφωθεί, και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού τύχει έγκρισης από την διαχειριστική επιτροπή του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκθέσεις, εργαστήρια, παραστάσεις χορού και θέατρο.

Το Κέντρο λειτουργεί στη Λεμεσό που ζει το τελευταίο καιρό υπό τη σκιά μιας άναρχης για πολλούς ανάπτυξης (κυριολεκτικά για το Κέντρο το υπό τη σκιά, αν χτιστεί ο γειτονικός ουρανοξύστης που προγραμματίζεται) και όπου γίνεται δυσκολότερη η διαβίωση για πολλούς κατοίκους της με την ακρίβεια στα ενοίκια αλλά και γενικότερα. Πιστεύετε πως η τέχνη και το Κέντρο ειδικότερα  μπορεί και θα προσπαθήσει να παρέμβει με οποιοδήποτε τρόπο στο κοινωνικό γίγνεσθαι;

Η τέχνη σίγουρα μέσα από τις διαφορετικές της μορφές οφείλει να θέτει ερωτήματα, να προβληματίζει και να σχολιάζει. Οι καλλιτέχνες είναι μέλη της κοινωνίας, λειτουργούν επηρεασμένοι από το τί συμβαίνει γύρω τους σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, παρεμβαίνουν με τις δράσεις τους και μας εισαγάγουν σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ίσως μέσα από την τριβή και την συχνή μας επαφή με την τέχνη επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας και την πορεία μας σαν άτομα αλλά και ως κοινωνία γενικότερα. Ο ρόλος ενός Κέντρου Τεχνών είναι πολυδιάστατος και μέσα από την λειτουργία του και την προσπάθεια να δημιουργήσει μία κοινότητα, αναπόφευκτα θα επηρεάσει την αισθητική και κοινωνική αντίληψη του συνόλου, κάτι το οποίο σε βάθος χρόνου να μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης στη διαμόρφωση μιας κοινής γνώμης και αισθητικής προς όφελος του αστικού τοπίου.