Την εισαγωγή μαθημάτων για την περαιτέρω ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, της γεωργίας, της αλιείας και γενικά όλους τους κλάδους του πρωτογενή τομέα, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση, εισηγείται σε επιστολή του, που απέστειλε σήμερα ο Γ.Γ. του Κ.Σ. της Ένωσης Κυπριών Αγροτών, Πανίκος Χάμπας, στους Υπουργούς Παιδείας και Πολιτισμού και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στην επιστολή του, με θέμα «Ένταξη στην Δημόσια Εκπαίδευση Μαθήματος Παραγωγής και Μεταποίησης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων», ο κ. Χάμπας αναφέρει ότι η ΕΚΑ επιθυμεί να αναδείξει ένα νέο τομέα εργασίας, ο οποίος κατά την άποψή μας θα πρέπει να ενταχθεί ως κλάδος / μάθημα σε όλες τις τεχνικές σχολές.

«Οι κλιματικές αλλαγές, η οικονομική κρίση, οι ανάγκες της αγοράς και η προοπτική του μέλλοντος όσον αφορά την διατροφή των πολιτών θα πρέπει να μας προβληματίσουν, για το πώς όλοι εμείς εκπαιδεύουμε και εξειδικεύουμε νέους ανθρώπους στο μεγάλο κεφάλαιο της παραγωγής και μεταποίησης κυπριακών, γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων», σημειώνει.

Όπως προσθέτει «είναι ένας τομέας που προέρχεται από τα πανάρχαια χρόνια και ο οποίος βασίζετε στην μετάδοση της εμπειρίας και της γνώσης από τον παππού στον εγγονό», συμπληρώνοντας ότι «έχουμε διαπιστώσει, ότι υπάρχουν μεγάλες προοπτικές για νέες θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο».

Τέλος, καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να προσκαλέσουν όλο το Αγροτικό Κίνημα για ανταλλαγή απόψεων και για υλοποίηση της πιο πάνω πρότασης.