Το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης διαθέτει «μαξιλάρι» 60 εκατ. ευρώ, για το ενδεχόμενο που χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση κάποιο πιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ο Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων, Διονύσης Διονυσίου, το Ταμείο διαθέτει πλεόνασμα ύψους 59 εκατ. ευρώ, το οποίο φέτος θα αυξηθεί στα 60 εκατ. ευρώ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Δ. Διονυσίου είπε ότι το πιο πάνω ποσό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για ανακεφαλαιοποίηση του οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος στην Κύπρο, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Διευκρίνισε επίσης ότι για τη στήριξη τις οποιασδήποτε τράπεζας, απαιτείται η συγκατάθεση της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης συστάθηκε το 2015, για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Το Ταμείο πήρε δάνειο ύψους 175 εκατ. ευρώ από το κράτος, το οποίο διέθεσε για την ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ. Το δάνειο από το κράτος αναμένεται να αποπληρωθεί στο τέλος του 2021.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για το 2018 προβλέπει έσοδα ύψους 30 εκατ. ευρώ και δαπάνες 29,2 εκατ. ευρώ (η δόση προς το κράτος για το δάνειο των 175 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από τον ειδικό φόρο που πληρώνουν οι τράπεζες.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου