Το ποσό προέρχεται από τον ειδικό φόρο που πληρώνουν οι τράπεζες.

Το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης διαθέτει «μαξιλάρι» 60 εκατ. ευρώ, για το ενδεχόμενο που χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση κάποιο πιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο. Όπως ανέφερε χθες ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ο προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων, Διονύσης Διονυσίου, το Ταμείο διαθέτει πλεόνασμα ύψους 59 εκατ. ευρώ, το οποίο φέτος θα αυξηθεί στα 60 εκατ. ευρώ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Δ. Διονυσίου είπε ότι το πιο πάνω ποσό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για ανακεφαλαιοποίηση του οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος στην Κύπρο, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι για στήριξη της οποιασδήποτε τράπεζας, απαιτείται και η συγκατάθεση της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ. Το Ταμείο συστάθηκε το 2015 για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Το Ταμείο πήρε δάνειο ύψους 175 εκατ. ευρώ από το κράτος, το οποίο διέθεσε για την ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ. Το δάνειο από το κράτος αναμένεται να αποπληρωθεί, μέχρι το τέλος του 2021. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για το 2018 προβλέπει έσοδα ύψους 30 εκατ. ευρώ και δαπάνες 29,2 εκατ. ευρώ (η δόση προς το κράτος για το δάνειο των 175 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από τον ειδικό φόρο που πληρώνουν οι τράπεζες.

 

Νομοσχέδιο με κενά για ηλεκτρονικές πληρωμές

Εν τω μεταξύ, νέο νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε χθες στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής εισάγει καινούριες ρυθμίσεις για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Το νομοσχέδιο σκοπό έχει την εναρμόνιση της Κύπρου με σχετική οδηγία της ΕΕ. Όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή η Κύπρος βρίσκεται ήδη εκτός των χρονοδιαγραμμάτων, αφού η οδηγία της ΕΕ έπρεπε να μεταφερθεί στο κυπριακό δίκαιο το αργότερο μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2018. Μάλιστα φαίνεται ότι θα υπάρξει και άλλη καθυστέρηση, αφού όπως διαπιστώθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου το Υπουργείο Οικονομικών επέλεξε να μεταφέρει στο νομοσχέδιο μόνο πρόνοιες οι οποίες καθορίζονται ως υποχρεωτικές από την οδηγία της ΕΕ, ενώ άφησε εκτός άλλες πρόνοιες οι οποίες δεν ήταν υποχρεωτικές.

Το νομοσχέδιο αφορά την εναρμόνιση της Κύπρου με την οδηγία της ΕΕ για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας καλύτερα ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς για ηλεκτρονικές πληρωμές. Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε σημείωμα της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει οκτώ σημεία της οδηγίας της ΕΕ. Μεταξύ άλλων έμεινε εκτός η δυνατότητα εξαίρεσης συγκεκριμένων ιδρυμάτων, αλλά και κάποια άρθρα που αφορούν τη δυνατότητα θέσπισης ευνοϊκότερων διατάξεων για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών. Ακόμη έμεινε εκτός μία πρόνοια για την πληροφόρηση του πληρωτή ή του δικαιούχου αντίστοιχα για επιμέρους πράξεις. Το Υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε να ετοιμάσει σημείωμα με το οποίο να εξηγεί γιατί δεν μεταφέρθηκαν στο νομοσχέδιο συγκεκριμένες πρόνοιες της οδηγίας της ΕΕ. Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Τραπεζών εξέφρασε τη θέση ότι η νέα οδηγία της ΕΕ αυξάνει την ασφάλεια στις πληρωμές εισάγοντας περισσότερους ελέγχους σε θέματα ταυτοποίησης πελατών, αλλά και ότι προωθεί την καινοτομία στις πληρωμές (π.χ. μέσω mobile banking) σχεδόν σε μηδενικό χρόνο.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου