Μαυρογιάννης: «Θα σταθώ απέναντι στα νοσηρά φαινόμενα που έπληξαν το όνομα και την αξιοπρέπεια της Κύπρου»

Ï õðïøÞöéïò ãéá ôçí Ðñïåäñßá ÁíäñÝáò ÌáõñïãéÜííçò ðáñá÷þñçóå óõíÝíôåõîç óôçí äçìïóéïãñÜöï ôïõ ÊÕÐÅ Ãåùñãßá Âáóéëåßïõ, Ëåõêùóßá 29 Íïåìâñßïõ 2022. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

«Θα σταθώ απέναντι στα νοσηρά φαινόμενα που έπληξαν το όνομα και την αξιοπρέπεια της Κύπρου» αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο υποψήφιος για την προεδρία, Ανδρέας Μαυρογιάννης.


Τα τελευταία χρόνια τα φαινόμενα διαφθοράς γιγαντώθηκαν, οδηγώντας διεθνώς τη χώρα μας στην ανυποληψία τονίζει συμπληρώνοντας πως είναι αδήριτη ανάγκη όπως η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς βοηθηθεί, ώστε να επιτελέσει το καθήκον της.

«Επαναλαμβάνω, ότι με την εκλογή μου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, θα σταθώ απέναντι στα νοσηρά φαινόμενα που έπληξαν το όνομα και την αξιοπρέπεια της Κύπρου.

Θα φέρουμε τη ρήξη με τις κακές πρακτικές του παρελθόντος».

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.