Με χρηματοδότηση της Ε.Ε. Νέο πρόγραμμα στήριξης ανενεργών νέων Μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ένα νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην επανένταξη των ανενεργών νέων (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης) έχει πρόσφατα τεθεί σε εφαρμογή. Στοχεύει στην ενίσχυση της προσφοράς Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε 4000 νέους, ηλικίας 15-29 ετών, που έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Κύπρου αλλά για διάφορους λόγους βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρω­παϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και από εθνι­κούς πό­ρους και στοχεύει στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα της ομάδας ατόμων NEET.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, θα προσφέρονται δωρεάν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  σε άνεργους νέους, από  Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικούς Ψυχολόγους. Όπου κρίνεται αναγκαίο, θα προσφέρεται περαιτέρω  μαθησιακή, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη μέσω παραπομπών σε εξειδικευμένο, προσοντούχο προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια της Συμβουλευτικής διαδικασίας θα γίνεται αξιολόγηση των δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων των ατόμων ΝΕΕΤ, με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού. Στη βάση αυτή  και έχοντας υπόψη τα δεδομένα και  τις τυχόν επιδιώξεις των ενδιαφερομένων, οι Σύμβουλοι θα βοηθούν τους νέους στον καταρτισμό Ατομικού Σχεδίου Δράσης, με κύριο στόχο την ενθάρρυνσή τους για ένταξη στην αγορά εργασίας,  σε προγράμματα κατάρτισης, ή και επανένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε όλες τις επαρχίες από την κοινοπραξία εταιρειών που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Compass4U, EnorosConsultingκαι AristonPsychometrics  – .

 Για διευθέτηση προσωπικού ραντεβού, παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο 22795002 ή 22795007 από τις 8:00 – 17.00.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.