Με διαφάνεια έγινε η προμήθεια 200,000 rapid tests, ισχυρίζεται το Υπουργείο Υγείας

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην προμήθεια 200,000 τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19, διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των Οικονομικών Φορέων, τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας.

Με αφορμή καταγγελίες στην Επιτροπή Υγείας για τη διαδικασία αγοράς των rapid tests, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών ως Αναθέτουσα Αρχή έκανε χρήση των διαδικασιών απευθείας ανάθεσης σύμβασης, λόγω του κατεπείγοντος  σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Περί Δημοσίων Συμβάσεων (Ν73(Ι)/2020 & Κ.Δ.Π.201/2007).

Συγκεκριμένα έγινε Προκαταρκτική Διαβούλευση με την αγορά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων e-procurement, στη βάση τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν και στη δυνατότητα για άμεση παράδοση των τεστ. Η διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης έγινε δύο φορές, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή 19 οικονομικών φορέων.
Σημειώνεται ότι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων αξιολογήθηκαν από επιτροπή και πέντε εξ αυτών κρίθηκαν αποδεκτές.
Οι πέντε οικονομικοί φορείς που κρίθηκαν αποδεκτοί καλέστηκαν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων e-procurement να υποβάλουν οικονομική προσφορά μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι η ανάθεση της σύμβασης έγινε στον Οικονομικό Φορέα με την πιο χαμηλή οικονομική προσφορά.

Τονίζεται ότι, λόγω της ανάγκης του Υπουργείου Υγείας για άμεση προμήθεια των τεστ και διάθεση τους στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας και άλλα οργανωμένα σύνολα (π.χ. Εθνική Φρουρά, Σχολεία κ.λπ.) απαραίτητη προϋπόθεση τέθηκε η άμεση παράδοση εντός 10 ημερών ποσότητας 50.000 τεστ.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.