Με κέρδη αλλά ξεπουλιέται…Γίνεται να έχεις µια κερδοφόρα υπηρεσία, έναν κερδοφόρο οργανισµό και να τον ξεπουλάς; Μα βεβαίως γίνεται, πάντα επί ∆ΗΣΥ… Αυτό δεν έγινε µε το λιµάνι Λεµεσού; Ε, τώρα ακολουθεί το ίδιο παράδειγµα ο ∆ήµος Πάφου. Θα ιδιωτικοποιήσουν την Υπηρεσία Σκυβάλων που παρουσιάζει καθαρά έσοδα 2 εκ. ευρώ το 2017 και 1,5 εκ. ευρώ το 2016! Κι αυτά µε βάση έκθεση ιδιωτικού οίκου.

Ή θα τα δώσουν σε ιδιώτες και θα τραβούν τα µαλλιά τους, όπως έπαθαν κάποιοι άλλοι δήµοι; Αν έχει προβλήµατα η Υπηρεσία αυτά είναι αδύνατον να επιλυθούν; Ή δεν υπάρχει θέληση; Ή υπάρχουν άλλα συµφέροντα;

Νίκη