Τέλος στις ανεξέλεγκτες αναλύσεις και εργαστηριακές εξετάσεις

Σε νέους περιορισμούς προχωρά ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι καταχρήσεις που έχουν εντοπιστεί στο ΓεΣΥ. Αυτή τη φορά οι περιορισμοί αφορούν στις παραπομπές για εργαστηριακές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας πρόκειται να τοποθετηθούν «κόφτες» στο λογισμικό τις επόμενες ημέρες, ενώ λίγο αργότερα θα γίνει ανάλογη ρύθμιση και για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Δηλαδή δεν θα μπορούν πλέον όλοι οι ειδικοί ιατροί να παραπέμπουν ασθενείς για όλες τις κατηγορίες εργαστηριακών εξετάσεων.

Πλέον θα τεθούν συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να μπορεί ο κάθε ιατρός με περισσότερη ευκολία να παραπέμπει τους ασθενείς για αναλύσεις ή διαγωνιστικές εξετάσεις. Περιορισμοί θα ενταχθούν και σε ό,τι αφορά το φύλο ή την ηλικία του δικαιούχου που υποβάλλεται σε διάφορες εξετάσεις. Για παράδειγμα κάποιες εξετάσεις δεν θα επιτρέπονται εάν αυτές δεν συνάδουν με την ηλικία του ασθενούς και αν δεν συντρέχει συγκεκριμένος λόγος.

Επίσης φραγμός αναμένεται να τεθεί και σε γυναικολογικές εξετάσεις, όπως είναι για παράδειγμα το τεστ Παπανικολάου, όπου παρατηρήθηκε υπερβολικός αριθμός. Υπάρχουν ήδη οδηγίες οι οποίες και εφαρμόζονται και σε άλλα Συστήματα Υγείας και καθορίζουν το πόσο συχνά γίνεται, ανάλογα με την ηλικία. Επίσης, όπως μας αναφέρθηκε, το ζήτημα αυτό έθεσε και μεγάλη μερίδα των ιατρών, αφού, όπως είπαν πολλές φορές, υφίστανται πίεση από ασθενείς για να παραπέμπονται σε εξετάσεις χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.

Ελένη Κωνσταντίνου