Του Τάσου Περδίου

Με πλάτες της κυβέρνησης και χωρίς καμία ενημέρωση προς τις επηρεαζόμενες Τοπικές Αρχές εγκαταστάθηκε η αποθήκη με την τεράστια ποσότητα πυρίτιδας σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από οικιστικές περιοχές στη Β’ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου.

Χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια μεθοδολογία με την εγκατάσταση των δύο αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών του τομέα της υποστήριξης της βιομηχανίας υδρογονανθράκων στην ίδια βιομηχανική περιοχή, το Υπουργικό Συμβούλιο παρέκαμψε τις απαγορευτικές πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας αλλά και σχετικές αποφάσεις του ίδιου του Υπουργικού Συμβουλίου και παρουσίασε τις εγκαταστάσεις της ιδιωτικής εταιρείας Προκόπης Γαβριηλίδης Λτδ ως κρατική ανάπτυξη, ώστε να εγκρίνει απόκλιση από τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου. Με αυτό τον τρόπο, μια βιομηχανία βαριάς μορφής βρέθηκε εντός βιομηχανικής ζώνης ελαφριάς βιομηχανίας και κάπως έτσι περισσότεροι από 30 τόνοι πυρίτιδας είναι συγκεντρωμένοι σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από σπίτια. Η «Κυριακάτικα Χαραυγή» παρουσιάζει σήμερα με ντοκουμέντα όλο το ιστορικό της εγκατάστασης της αποθήκης εκρηκτικών.

Έγκριση από Υπουργικό με διαδικασία κρατικής ανάπτυξης

Το εργοστάσιο κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων της εταιρείας Προκόπης Γαβριηλίδης Λτδ είναι εγκαταστημένο σε κυβερνητικό βιομηχανικό οικόπεδο στη συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή από τα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Το 2015 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για επέκταση των εγκαταστάσεών της την οποία διαβίβασε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 13 Μαρτίου 2015 το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως ιδιοκτήτης του οικοπέδου.

Η αίτηση με αριθμό φακέλου ΛΑΡ/0095/2015 αφορούσε σε επέκταση του εργοστασίου κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων που βρίσκεται στην Κυβερνητική Βιομηχανική Περιοχή Κατηγορίας Β’ εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Λάρνακας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μέσω του υπουργείου αιτήθηκε άδεια για προσθήκες υπόγειου χώρου που χρησιμοποιείται ως δωμάτιο ελέγχου φυσιγγίων, αποθηκών, γραφειακών χώρων και υποστέγων. Εκεί άρχισαν τα προβλήματα, αφού με την αιτούμενη επέκταση παραβιάζονταν πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, όπως η συνολική κυβική χωρητικότητα των προσθηκών στην οικοδομή.  Ως εκ τούτων, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, απάντησε με επιστολή του, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2015, προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ότι η ανάπτυξη παραβίαζε το Τοπικό Σχέδιο αλλά και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, με τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο υπέδειξε την υποχρέωση και ευθύνη των κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες και επιδιώξεις των σχεδίων ανάπτυξης και της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η μοναδική οδός που απέμενε ήταν η έγκριση της ανάπτυξης απευθείας από το Υπουργικό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας απόκλισης από τις σχετικές αποφάσεις του ίδιου σώματος και από τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2016, ενέκρινε την επέκταση του εργοστασίου κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων.

Όπως έχουμε ήδη αποκαλύψει στη «Χ», η ανακάλυψη 34 τόνων πυρίτιδας μέσα στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας έγινε εντελώς τυχαία κατά τη διάρκεια ελέγχου από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο εντόπισε 30 τόνους της εκρηκτικής ύλης σε αποθήκη και άλλους 4 τόνους σε μορφή φυσιγγίων. Ως εκ τούτου, αναγκαστικά η περιοχή έπρεπε να ανακηρυχθεί ζώνη επικινδυνότητας Sevezo, λόγω της υπέρβασης του ορίου των δέκα τόνων που ορίζει η συγκεκριμένη οδηγία, κάτι για το οποίο ενημερώθηκε ο Δήμος Αραδίππου. Το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε εξ απροόπτου, αφού δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ότι τόσο μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών ήταν αποθηκευμένη σε τόσο κοντινή απόσταση από τα σπίτια. Με βάση τους τρεις κύκλους επικινδυνότητας της οδηγίας Sevezo, στη ζώνη 1 υπάρχουν βιομηχανικές οικοδομές μόνο, στη ζώνη 2 βιομηχανικές μονάδες, κατοικίες και δρόμοι και στη ζώνη 3 βιομηχανικές οικοδομές, κατοικίες, δρόμοι, πολυκατοικίες και τουριστικά καταλύματα.

Σε άμεσο κίνδυνο 1.250 σπίτια και υποστατικά

Το θέμα απασχόλησε εκτάκτως σύσκεψη στο δημαρχείο Αραδίππου την 1η Μαρτίου, στην οποία παρευρέθηκε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου. Η υπουργός παρέλαβε υπόμνημα από τον Δήμο Αραδίππου, με το οποίο ζητείται άμεση ανάκληση των αδειών προς το εργοστάσιο και μετακίνησή του σε Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Α’.

Όπως αναφέρεται, το συγκεκριμένο υποστατικό βρίσκεται σε περίκλειστη νησίδα βιομηχανικής ανάπτυξης που ανήκει στο Δήμο Λάρνακας, όμως εμπεριέχεται στις ζώνες του Δήμου Αραδίππου και περικλείεται από το όριο ανάπτυξής του. Σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου, η εγκατάσταση αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία των περιοίκων, αφού επηρεάζει περίπου 1.250 υφιστάμενα υποστατικά ανάμεσα στα οποία εμπορικά κτίρια, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, σχολεία, νηπιαγωγεία και γηροκομεία. Πέραν τούτων, τίθεται και θέμα επηρεασμού της αξίας μιας τεράστιας έκτασης γης περίπου τριών εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, με συνολική αξία η οποία υπολογίζεται περί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή της Αραδίππου.

Θετικές απόψεις από όλους χωρίς καμία αναφορά σε ποσότητα πυρίτιδας!

Άξιον αναφοράς αλλά και απορίας είναι το γεγονός ότι η εγκατάσταση έλαβε άδειες από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές χωρίς να γίνει καμία αναφορά στο γεγονός ότι θα αποθήκευε τόσο μεγάλη ποσότητα πυρίτιδας. Ο Δήμος Λάρνακας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αποκάλυψε ότι δεν έτυχε καμίας ενημέρωσης από την Πολεοδομία για την ποσότητα της πυρίτιδας πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής.

Στη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Λάρνακας, στα όρια του οποίου βρίσκεται η αποθήκη, κατήγγειλε την Πολεοδομία ότι δεν ενημέρωσε για την ποσότητα της πυρίτιδας όταν ζήτησε την άποψη του Δήμου Λάρνακας για τη μονάδα κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Πολεοδομίας του Δήμου έδωσε θετικές απόψεις και στη συνέχεια εξέδωσε και άδεια οικοδομής για την ανάπτυξη της εταιρείας Προκόπης Γ. Γαβριηλίδης Λτδ.  Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε το δημαρχείο Λάρνακας, μετά την ενημέρωση για την ένταξη της μονάδας στους χάρτες επικινδυνότητας της οδηγίας Sevezo, εξετάζει ανάκληση της άδειας οικοδομής και απομάκρυνση της δραστηριότητας. Ο Δήμος Λάρνακας θα ζητήσει επίσης από το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί σε ανάκληση της πολεοδομικής απόκλισης.

Θετικές απόψεις έδωσαν επίσης το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Μεταλλείων και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Απανωτές κυβερνητικές αυθαιρεσίες

Η αποκάλυψη της εγκατάστασης της αποθήκης πυρίτιδας με απόφαση απευθείας από το Υπουργικό Συμβούλιο έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη ότι πανομοιότυπη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με την εγκατάσταση της εταιρείας παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε πλατφόρμες φυσικού αερίου Halliburton καταδικάστηκε και ακυρώθηκε ως παράνομη από το Διοικητικό Δικαστήριο.

Στις 28 Ιανουαρίου 2019, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σε προσφυγή 22 κατοίκων της περιοχής Κρασά εναντίον της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εγκατάσταση της εταιρείας Halliburton στη Β’ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου. Το δικαστήριο δικαίωσε τους πολίτες ακυρώνοντας την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με μια ετυμηγορία η οποία αποτελεί κόλαφο για τις ενέργειες της κυβέρνησης.

Η ομαδική προσφυγή καταχωρίσθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2015 και έτυχε χειρισμού εκ μέρους των κατοίκων από το δικηγορικό γραφείο Χριστόφορος Λάρκου. Οι πολίτες, κάτοικοι της περιοχής Κρασά στην Αραδίππου, προσέβαλαν την απόφαση υπ’ αριθμό 77.557 του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2014, με την οποία, αδειοδοτήθηκαν οι αναπτύξεις με διαδικασία απόκλισης από τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου.

Και στην περίπτωση εκείνη, λόγω του ότι η χωροθέτησή τους στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν παράνομη λόγω παραβίασης προνοιών του Τοπικού Σχεδίου, η κυβέρνηση ενεργοποίησε τις διαδικασίες απόκλισης από τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου, οι οποίες αφορούν σε κρατικές αναπτύξεις παρακάμπτοντας έτσι το εμπόδιο της απαγορευτικής βιομηχανικής ζώνης.

Στην προσφυγή τους, οι κάτοικοι της περιοχής Κρασά τόνισαν ότι είναι ιδιοκτήτες κατοικιών οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου από τις εν λόγω αναπτύξεις. Ως εκ τούτου, επικαλέστηκαν έννομο συμφέρον, τονίζοντας ότι από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αδειοδότηση των εγκαταστάσεων θα επηρεαστούν δραματικά οι ίδιοι και οι οικογένειές τους με υποβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και επιβάρυνσή του οπτικά, ηχητικά και περιβαλλοντολογικά.  Επικαλέστηκαν επίσης επιβάρυνση της υγείας αλλά και υποβάθμιση της αξίας των ακινήτων στην περιοχή. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιχείρησε να εμποδίσει την εκδίκαση της προσφυγής των πολιτών προσπαθώντας προδικαστικά να αποδείξει ότι οι κάτοικοι δεν είχαν κανένα έννομο συμφέρον, κάτι ωστόσο που απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο, η κυβέρνηση, παραχωρώντας την άδεια χωρίς την ύπαρξη περιβαλλοντικής μελέτης, παρανόμησε. Κατόπιν τούτου, το δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.