Με πρόσχημα την κυβερνοασφάλεια επιχειρείται ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης της Ε.Ε.

Στη λογική της μιλιταριστικής Ε.Ε. κινήθηκε και η «Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ». Μέσα από την Έκθεση επιδιώκεται η προσπάθεια ανάπτυξης των δυνατοτήτων της Ε.Ε. στον τομέα της κυβερνοάμυνας, μέσω μιας στρατηγικής η οποία θα χαράξει πολιτικές στρατιωτικού και μη στρατιωτικού χαρακτήρα, ώστε να ανταποκρίνεται στις «διαρκείς προκλήσεις».

Η Έκθεση σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 εντοπίστηκε αύξηση των κυβερνοαπειλών και κακόβουλων κυβερνοδραστηριοτήτων. Γενικά το πνεύμα της Έκθεσης στοχεύει στην εμβάθυνση της στρατιωτικοποίησης της Ε.Ε., ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με ΝΑΤΟ και την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στην Ε.Ε. Η Έκθεση στοχοποιεί τις Ρωσία, Κίνα, Β. Κορέα, ως εχθρικούς παράγοντες που απειλούν τα ευρωατλαντικά συμφέροντα ασφάλειας. Επισημαίνοντας την κυβερνοάμυνα ως επιχειρησιακό καθήκον για όλες τις αποστολές ΚΚΠΑ, η Έκθεση σημειώνει ως επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές ικανότητες στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβερνοασφάλειας, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο στρατιωτικό μέρος της ΚΠΑΑ της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό ζητά να ενισχυθεί η συνεργασία Ε.Ε.- ΝΑΤΟ στον κυβερνοχώρο με βάση την ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και βελτίωση της κατάρτισης, της έρευνας και των ασκήσεων, αναφέροντας ως ένα από τα καλύτερα παραδείγματα δοκιμής και βελτίωσης των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ικανοτήτων κυβερνοάμυνας την άσκηση του ΝΑΤΟ «Locked Shields». Ζητά ακόμα όπως επιδιωχθεί η σύνδεση των σχετικών δομών ΚΠΑΑ με την πρωτοβουλία «Federated Mission Networking» του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία αυτή βάσει της δέσμευσης για επενδύσεις στην άμυνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Τέλος, ζητά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών αλλά και τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της PESCO, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων κυβερνοάμυνας και κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, η Έκθεση αναφέρεται στην ανάγκη να επιδιωχθεί στενότερη συνεργασία με «ομόφρονες δημοκρατίες» στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, όπως ΗΠΑ, Νότιος Κορέα, Ιαπωνία, Ινδία, Αυστραλία και Ταϊβάν, ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων έναντι απειλών για την κυβερνοασφάλεια. Τέλος, υπογραμμίζει τη σημασία αύξησης των αμυντικών δαπανών, των επενδύσεων στην κυβερνοάμυνα και στις ικανότητες κυβερνοασφάλειας.

Αναφέρονται προγράμματα χρηματοδότησης τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των στρατηγικών ικανοτήτων της Ε.Ε. στην κυβερνοασφάλεια. Τα προγράμματα «Ψηφιακή Ευρώπη», «Ορίζοντας Ευρώπη» και «Πολιτική προστασία για την κοινωνία» διατίθενται στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου 2021- 2027 καθώς και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Ισπανός ευρωβουλευτής της Αριστεράς (GUE/NGL), Manu Pineda, εξέφρασε την αντίθεση της Ομάδας με το πνεύμα της εν λόγω Έκθεσης, καθώς δεν αποσκοπεί στην προστασία των πολιτών από κυβερνοεπιθέσεις, αλλά στην ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος της Ε.Ε., ώστε να μπορεί να επιχειρεί στρατιωτικές αποστολές ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ο Manu Pineda ανέφερε ότι «μια μέρα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι κύριοι εχθροί μας βρίσκονται εντός του ΝΑΤΟ και όχι έξω.

Στο μεταξύ, είστε αποφασισμένοι να ενισχύσετε το ΝΑΤΟ και να υπηρετήσετε τις ΗΠΑ στη σύγκρουση τους εναντίον της Κίνας και της Ρωσίας. Φυσικά χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια, αλλά για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των λαών μας, όχι για να τροφοδοτήσουμε ξεπερασμένες στρατιωτικές δομές ή συγκρούσεις που αφορούν μόνο τις ΗΠΑ».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy