Με προϋποθέσεις η παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων

Θα λειτουργήσει και Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο επειγουσών κλήσεων

Με νομοθεσία θα ρυθμίζεται πλέον η παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρου ενώ ταυτόχρονα ιδρύεται και λειτουργεί εθνικό συντονιστικό κέντρο επειγουσών κλήσεων. Χθες το Υπουργικό άναψε το πράσινο φως στην πρόταση που κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου και το οποίο ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν στα ασθενοφόρα.

Σε ό,τι αφορά το εθνικό συντονιστικό κέντρο αυτό θα συντονίζει και θα διαχειρίζεται παγκύπρια τις κλήσεις για επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα υγείας που γίνονται στον αριθμό 112. Όπως διευκρινίζεται, κάθε παροχέας υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένος στα μητρώο μπορεί να ζητήσει διασύνδεση με το εθνικό συντονιστικό κέντρο ώστε να παρέχει υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας.

Ωστόσο και με βάση τη νομοθεσία τίθενται και συγκεκριμένες προϋποθέσεις αφού πλέον ρυθμίζεται το σύστημα αδειοδότησης και λειτουργίας των παρόχων υπηρεσιών ασθενοφόρου και των ασθενοφόρων οχημάτων, την καθιέρωση ελάχιστων επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού που θα διευθύνει και θα στελεχώνει τα ασθενοφόρα οχήματα κ.ά. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως η αδειοδότηση θα δίνεται σε ασθενοφόρα «τύπου Α» τα οποία θα στελεχώνονται από δύο διασώστες και τα ασθενοφόρα «Τύπου Β» τα οποία θα στελεχώνονται με έναν εγγεγραμμένο νοσηλευτή ο οποίος κατέχει συγκεκριμένα προσόντα και έναν εγγεγραμμένο διασώστη. Επιπλέον ιδρύεται ταμείο ασθενοφόρων, τα έσοδα του οποίου θα προέρχονται από τα τέλη για την εξέταση αίτησης για εγγραφή στο μητρώο διασωστών και την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής παροχέα υπηρεσιών ασθενοφόρου.

Ελένη Κωνσταντίνου