Με ρυθμούς χελώνας η μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ για την αποφυγή των εξώσεων

Οι εγκρίσεις από την ΕΕ αναμένεται να έρθουν το 2ο εξάμηνο του 2022

Με ρυθμούς χελώνας προχωρά η μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με το σχέδιο «Ενοίκιο αντί Υποθήκη» (Mortgage to Rent), το οποίο στοχεύει στην αποφυγή των εξώσεων στις περιπτώσεις πρώτων κατοικιών που είναι υποθήκη έναντι μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Πηγή από το  Υπουργείο Οικονομικών, η οποία εμπλέκεται στο θέμα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι οι σχετικές εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ληφθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Ανέφερε επίσης ότι τα νομικά και άλλα έγγραφα τα οποία απαιτούνται ανέλαβε να ετοιμάσει η KPMG, η οποία κέρδισε το διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι η μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ θα συνοδευτεί με αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ύψους 1,5 δις ευρώ, με υποθήκη την κύρια κατοικία και τη μικρή επαγγελματική στέγη. Η τιμή αγοράς των δανείων αναμένεται να κυμανθεί στο 50-60% της αξίας τους. Στη συνέχεια θα δοθεί η δυνατότητα στους επηρεαζόμενους δανειολήπτες να ενταχθούν στο σχέδιο «Ενοίκιο αντί Υποθήκη». Δηλαδή θα κληθούν να παραδώσουν την ιδιοκτησία του ακινήτου τους, αλλά θα πάρουν ως αντάλλαγμα δικαίωμα να παραμείνουν σ’ αυτό έναντι χαμηλού ενοικίου, το οποίο υπό ορισμένες προϋποθέσεις ενδέχεται να επιδοτείται από το κράτος, καθώς και δικαίωμα για επαναγορά του ακινήτου στο μέλλον, είτε από τους ίδιους είτε από συγγενικά τους πρόσωπα.


Όπως ανέφερε η πηγή από το Υπουργείο Οικονομικών, η αγορά των δανείων θα γίνει από τα έσοδα διαχείρισης των χορηγήσεων και των ακινήτων που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της η ΚΕΔΙΠΕΣ, χωρίς νέα κρατική βοήθεια.

Σημειώνεται ότι με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της ΚΕΔΙΠΕΣ για το δεύτερο τρίμηνο του 2021, η ταμιακή της θέση βρίσκεται στα 165,7 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται επίσης ότι οι συνολικές ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ από την ένταξη των εργασιών της μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021 ανήλθαν σε 1,02 δις ευρώ.  Παρά ταύτα, τα μισά (510 εκατ. ευρώ) μεταφέρθηκαν στο κράτος για αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που πήρε η Συνεργατική, ενώ από τα υπόλοιπα το μεγαλύτερο μέρος χρησιμοποιήθηκε για λειτουργικά έξοδα και πληρωμή υποχρεώσεων. Σημειώνεται επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για πώληση δανείων της ΚΕΔΙΠΕΣ ύψους 465 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την ταμιακή θέση του οργανισμού.

 

 

«Ενοίκιο αντί Υποθήκη»
Η καθυστέρηση επηρεάζει το σχέδιο «Ενοίκιο αντί Υποθήκη», το οποίο στοχεύει στην αποφυγή των εξώσεων στις περιπτώσεις πρώτων κατοικιών που είναι υποθήκη έναντι μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.