Μέχρι 31 Αυγούστου η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο που αφορά την πολιτική ορεινών περιοχών

Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Θέσπισης της Αρχής της Ορεινότητας και Εφαρμογής της Πολιτικής Ορεινών Περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμος 2022, αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών που μεταδίδει το ΓΤΠ. Η διαβούλευση ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι η νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στον ορισμό των ορεινών περιοχών, δηλαδή στα κριτήρια για καθορισμό της ορεινότητας, στην οριζόντια και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους και την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του βουνού.

Προστίθεται ότι με το νομοσχέδιο αυτό ορίζονται ως ορεινές περιοχές οι περιοχές με υψόμετρο από 500 μέτρα και άνω, ενώ παράλληλα εισάγεται ένας μηχανισμός παρακολούθησης της στρατηγικής της Κυβέρνησης μέσω της θέσπισης Υπουργικής Επιτροπής, η οποία έχει την ευθύνη καθορισμού της πολιτικής που αφορά στις ορεινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ). Περαιτέρω, δημιουργείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής της ΕΣΑΟΚ για τον εμπλουτισμό, την επικαιροποίηση και την επέκτασή της, καθώς και την προώθηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της υλοποίησής της.

Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το ειδικό για τον σκοπό αυτό έντυπο, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy