Μέχρι 4/2 οι δηλώσεις ζημιάς από παγετό σε πατάτες, αγκινάρες και λαχανικά στη Δ. Λάρνακα

Την υποβολή δηλώσεων ζημιάς από παγετό σε πατάτες, αγκινάρες και λαχανικά υπό κάλυψη στη Δυτική Λάρνακα δέχεται το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου.

Σε ανακοίνωση το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας αναφέρει πως από τις 21 Ιανουαρίου 2022 γίνονται δεκτές δηλώσεις ζημιάς, που προκλήθηκαν από Παγετό σε Πατάτες, Αγκινάρες και Λαχανικά υπό κάλυψη στη Δυτική Λάρνακα (από Δρομολαξιά μέχρι Ζύγι).

Τα έντυπα δήλωσης ζημιάς για το αναθεωρημένο εθνικό πλαίσιο βρίσκονται στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λάρνακας, καθώς επίσης και στη θεματική ενότητα «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων».

Αναφέρεται επίσης ότι «οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι τις 04 Φεβρουαρίου 2022 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας».

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί να υποβάλει τη δήλωση ζημιάς εντός της προθεσμίας, αυτή μπορεί να υποβληθεί μέσω Αντιπροσώπου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, όπως διευκρίνιζεται, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το συντομότερο δυνατό να υποβληθεί η πρωτότυπη δήλωση ζημιάς για να θεωρείται έγκυρη.” FAX: 24202867 , Email: [email protected]

Στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται «ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου (όπως φαίνονται στη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων) και τα στοιχεία της καλλιέργειας (είδος, ποικιλία, αριθμός δέντρων και έκταση ανά ποικιλία) που έχει πληγεί. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2021».

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας στα τηλέφωνα 24202861, 24202855.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy