Μέχρι και €4.000 εξώδικο πρόστιμο για απόρριψη σκουπιδιών

Επιθεωρητές για τα σκουπίδια στους Δήμους - Υπουργικό διάταγμα για συστάσεις και εξώδικα ύψους μέχρι και €4.000Από τις αρχές του ερχόμενου μήνα 74 νέοι επιθεωρητές σε 18 Δήμους της Κύπρου θα αναλάβουν το έργο της αυστηρής επιτήρησης της ρίψης σκουπιδιών εντός των διοικητικών ορίων που θα τους ανατεθούν, αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας. Ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, υπέγραψε χθες διάταγμα και προχώρησε στο διορισμό των επιπρόσθετων 74 επιθεωρητών ικανοποιώντας ένα από τα αιτήματα που είχαν υποβάλει οι Δήμοι για να διευκολυνθεί το έργο τους στην τήρηση των νόμων και της καθαριότητας.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι νέοι επιθεωρητές θα μπορούν να κάνουν συστάσεις αλλά και να εκδίδουν εξώδικα ύψους μέχρι και 4.000 ευρώ σε πολίτες που ανεξέλεγκτα αποθέτουν τα απόβλητά τους σε χώρους μη εγκεκριμένους, προκαλώντας κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και συμβάλλοντας, παράλληλα, στην αισθητική υποβάθμιση των αστικών περιοχών και της υπαίθρου της χώρας μας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα ελέγχουν τη νομιμότητα απόρριψης τεσσάρων κατηγοριών αποβλήτων: απόβλητα συσκευασιών, δημοτικά απόβλητα, απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων και άλλα, μη προδιαγραφόμενα είδη αποβλήτων, όπως τα ελαστικά. Πριν αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα, οι 74 επιθεωρητές θα τύχουν εκπαίδευσης από επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος και θα τους δοθούν οδηγίες για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων τους, όπως σημειώνεται. Το Υπουργείο Γεωργίας καλεί τους πολίτες να συμβάλουν στην επιτυχία του έργου των νέων επιθεωρητών ενημερώνοντας τον Δήμο στον οποίο διαμένουν για παράνομες ρίψεις απορριμμάτων στα πεζοδρόμια, στα πάρκα και τους ακάλυπτους χώρους της γειτονιάς τους, ώστε να παταχθεί σταδιακά το φαινόμενο και να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες ένα όμορφο και καθαρό περιβάλλον.