Μέχρι τη Δερύνεια θα φτάνει ο παραλιακός πεζόδρομος Παραλιμνίου – Πρωταρά με την 4η Φάση

Μέχρι τα όρια της Δερύνειας θα φτάνει ο παραλιακός πεζόδρομος Παραλιμνίου – Πρωταρά με την υλοποίηση της 4ης φάσης, έχοντας συνολικό μήκος 20 περίπου χιλιομέτρων.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «το έργο, που είναι πολεοδομικό, με την υλοποίηση της 4ης φάσης θα φτάνει στο όριο του μέχρι την Δερύνεια. Συγκεκριμένα, η 4η φάση ξεκινά από το αλιευτικό καταφύγιο Αγίου Νικολάου δίπλα από τον Λιμενικό και Ναυτικό Σταθμό Παραλιμνίου και τερματίζει στα διοικητικά όρια του Δήμου Παραλιμνίου και του Δήμου Δερύνειας στο παραλιακό φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών».

Προστίθεται ότι «στη δημόσια παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ο ιδιώτης μελετητής έκανε περιγραφή των χαρακτηριστικών του έργου, της τοποθεσίας και χωροθέτησης του, των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, καθώς και ανάλυση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που πιθανόν να επηρεάσει η κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου».

Σημειώνεται ότι «το έργο θα είναι συνέχεια προς τα βόρεια της 3ης φάσης της συνολικής διαμόρφωσης της παραλιακής ζώνης του Δήμου Παραλιμνίου και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό πεζόδρομου με συνολικό πλάτος 8 μέτρων και ποδηλατοδρόμου με πλάτος 2 μέτρων. Ακόμα το έργο θα περιλαμβάνει μικρά πλατώματα, καθιστικά, ελαφριά στέγαστρα και αστικό εξοπλισμό. Επίσης περιλαμβάνει δενδροφυτεύσεις με επιλογή κατάλληλων ειδών χλωρίδας».

Όπως ανέφεραν οι μελετητές «ο χρόνος ολοκλήρωσης εκτιμάται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα υπάρξουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, λόγω διαφόρων εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό τοπίο, με τη θάλασσα και τη χαλαρωτική θέα και ενίσχυση των υποδομών οικοτουρισμού και αναψυχής με τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για πολλά είδη τουρισμού που αποδίδουν σημαντικά οικονομικά οφέλη και είναι ζωτικής σημασίας πηγή εισοδήματος».

Στην μελέτη που παρουσιάστηκε αναφέρθηκε επίσης πως «ο πολιτιστικός και οικολογικός τουρισμός μπορούν να επιμορφώσουν τον κόσμο σχετικά με τη σημασία της βιοπικοιλότητας. Το περπάτημα, η χρήση ποδηλάτου, και τα αθλήματα στη φύση είναι καλές μορφές σωματικής άσκησης και βοηθούν τους ανθρώπους να χαλαρώσουν, ενώ ο τουρισμός διακοπών μπορεί κάλλιστα να συνυπάρξει και να ανατροφοδοτηθεί με τον οικοτουρισμό με πολλαπλές ευεργετικές συνέπειες».

Η διαμόρφωση χώρων αναψυχής και ήπιας άθλησης στην παράκτια ζώνη, συνεχίζει η ανακοίνωση «απευθύνεται και στους μόνιμους κατοίκους ή ημιμόνιμους κατοίκους της περιοχής που θα μπορούν να την σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ταυτόχρονα έγινε αναφορά στην πολιτιστική αξία που προκύπτει από την έμπνευση που παράγουν τα οικοσυστήματα και τα φυσικά τοπία για μεγάλο μέρος της τέχνης και του πολιτισμού».

Οι μελετητές εκτιμούν ότι «οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών αλλά και το στάδιο της λειτουργίας του νέου πεζόδρομου, θα είναι αμελητέες. Στη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πτυχών του έργου, αναφέρεται ότι οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής του, εκτιμάται ότι θα είναι βραχυπρόθεσμες και αντιστρέψιμες».

Ακόμα αναφέρεται πως «με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων πρόληψης / ελαχιστοποίησης τους θα μπορούν να μειωθούν σημαντικά ή ακόμα και να εξαλειφθούν, όπως εκτιμάται. Ιδιαίτερη προσοχή κατά την οργάνωση και σχεδιασμό του εργοταξίου και των κατασκευαστικών εργασιών θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές όπου εντοπίζονται τα προστατευόμενα είδη του Κόκκινου Βιβλίου της Χλωρίδας της Κύπρου».

Σημειώνεται ότι τα είδη αυτά «είναι το Coronilla repanda subsp. Repanda που εντοπίζονται στην Παραλία Γλυκύ Νερό και τα Limonium aucheri και Euphorbia paralias που εντοπίζονται στην Παραλία Νησιά Freedom Beach. Συστήνεται οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν για την προστασία τους να γίνουν κατόπιν καθοδήγησης του Τμήματος Δασών».

Σημειώνεται ότι με την υλοποίηση του έργου της 4ης φάσης το Παραλίμνι θα διαθέτει έναν παραλιακό πεζόδρομο συνολικού μήκους 20 περίπου χιλιομέτρων.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.