Μέχρι τις 30 Ιουνίου δεκτές αιτήσεις για πίνακες διορισίμων στην ΕΕΥ

Στις 30 Ιουνίου 2017 λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος για εγγραφή στους Πίνακες Διορισίμων στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρει ότι «δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις πέραν αυτής της ημερομηνίας και ως εκ τούτου, μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ανάλογα έντυπα (ΕΕΥ01Β, ΕΕΥ01Γ ή ΕΕΥ01Δ), τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy

Προσθέτει ότι «δικαίωμα για υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις στην Υπηρεσία Εξετάσεων, θα έχουν μόνο όσοι υποψήφιοι υποβάλουν την πιο πάνω αίτηση ενδιαφέροντος μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει καθοριστεί».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διεξαγωγή των πρώτων γραπτών εξετάσεων, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί».

Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα παρέχει συνεχή πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους, τόσο μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όσο και μέσω της ειδικής ιστοσελίδας που έχει δημιουργηθεί για τις Εξετάσεις Διορισίμων (diorisimoi.moec.gov.cy/index.php/el/), την οποία οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προτρέπονται εκ νέου να παρακολουθούν σε τακτική βάση.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy