Μέχρι το 2020 η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να μειώσει τις εκπομπές της στο 5%

Μέχρι το 2020 η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να μειώσει τις εκπομπές της στο 5%, είπε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης, προσθέτοντας ότι η Κύπρος αυτό το στόχο θα τον πετύχει με ιδιαίτερη ευκολία.

Ο Υπουργός Γεωργίας ενημέρωσε σήμερα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος για τη στρατηγική εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή. Συγκεκριμένα, παρουσίασε τους στόχους της Κύπρου σε σχέση με την Συμφωνία του Παρισιού, αλλά και το Σχέδιο Δράσης της Κύπρου, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τους στόχους της.

«Η δική μας η περιοχή άρχισε να ήδη να σημειώνει υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ανομβρία, λειψυδρία κλπ. Η Συμφωνία του Παρισιού είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία η οποία εγκρίθηκε από 195 χώρες και η συμφωνία αυτή παρέχει κατευθυντήριους στόχους για όλες τις προσπάθειες για προσαρμογή και μετριασμό των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών. Οι στόχοι αυτής της συμφωνίας χωρίζονται σε δύο μέρη. Ο πρώτος είναι ο μετριασμός από τις επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή και εδώ καθορίζεται ως μακροπρόθεσμος στόχος της διαχείρισης της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την προ-βιομηχανική εποχή και εάν είναι δυνατό να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια για να περιορίσουμε την υπερθέρμανση περίπου κάτω στο 1,5 βαθμό Κελσίου εάν είναι δυνατό», είπε ο Υπουργός Γεωργίας, ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής.

Οι παγκόσμιες εκπομπές, συνέχισε, πρέπει να φτάσουν το συντομότερο δυνατό στο μέγιστο τους σημείο και από το 2050 και μετά πρέπει οι εκπομπές αυτές να είναι ουδέτερες, δηλαδή ότι εκπέμπετε πρέπει και να απορροφάτε.

«Η Συμφωνία αυτή περιέχει και δράσεις και για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με στόχο να καταστεί κάθε περιοχή πιο ανθεκτική σε αυτές τις αλλαγές. Ο πυρήνας αυτής της συμφωνίας αποτελείται από μια νομικά δεσμευτική πράξη, δηλαδή όσες χώρες την έχουν υπογράψει είναι νομικά δεσμευμένες για να ακολουθήσουν τις διατάξεις αυτής της συμφωνίας και να παρουσιάσουν ένα φιλόδοξο σχέδιο με εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς για τον μετριασμό σε βάθος χρόνου και κυρίως με την μείωση των εκπομπών αερίων. Το κάθε κράτος μέλος είναι και υποχρεωμένο να εφαρμόσει και επιπλέον εθνικά μέτρα ούτως ώστε να πετύχει τους στόχους της όσο το δυνατό πιο σύντομα», συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε, επίσης, ότι στις 22 Απριλίου 2016 έχει υπογράψει αυτή την Συμφωνία εκ μέρους της Κύπρου και στις 23 Δεκεμβρίου 2016 η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει αυτή την συμφωνία με την ψήφιση της νομοθεσίας περί της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από την Βουλή και τίθεται πλέον σε ισχύει από το 2020.

«Μέσα από αυτή την συμφωνία έχουν ληφθεί συλλογικοί στόχοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η δέσμευση είναι ότι μέχρι το 2030 όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μειώσουν τις εγχώριες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο 40% σε σχέση με το 1990. Οι συγκοινωνίες στην Κύπρο αποτελούν ένα μεγάλο ρυπογόνο τομέα αφού αποτελούν το 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», σημείωσε.

Ο κ. Κουγιάλης είπε ότι η Κύπρος για να πετύχει τους στόχους της θα πρέπει να γίνουν αλλαγές σε πολλούς τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. «Εννοώ την διείσδυση καθαρότερων καυσίμων και μεγαλύτερη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πρέπει να ληφθούν και μια σειρά από κατάλληλα μέτρα και πολιτικές οι οποίες θα ενθαρρύνουν στην περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας» συμπλήρωσε.

Μέχρι το 2020, είπε ο Υπουργός Γεωργίας, έχουν ένα στόχο, αυτό της μείωσης των ρύπων στο 5% σε σχέση με το 2005. «Για την Κύπρο αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εκπέμπουμε γύρω στα 6 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμο του διοξειδίου του άνθρακα. Θεωρούμε ότι αυτό τον στόχο θα τον πετύχουμε με μεγάλη άνεση γιατί αυτή την στιγμή περίπου εκπέμπουμε γύρω στα 4 εκατομμύρια», πρόσθεσε.

Ο κ. Κουγιάλης, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, είπε ότι έχει εξηγήσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής ότι για την Κύπρος εκτιμάται, σύμφωνα με τις επαφές που είχαν μέχρι σήμερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον Επίτροπο Κλιματικής Αλλαγής, ότι ο εθνικός στόχος που θα τεθεί θα κυμαίνεται στα 24% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Διοξειδίου του Άνθρακα, δηλαδή, σε σχέση με το 2005.

«Το 2005 είναι η χρονιά αναφοράς για την Κύπρο. Μέχρι το 2020 η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να μειώσει τις εκπομπές της στο 5%. Θεωρούμε ότι αυτό τον στόχο θα τον πετύχουμε με ιδιαίτερη ευκολία. Απ’ εκεί και πέρα, από το 2020 μέχρι το 2030 που είναι η καινούργια μας δέσμευση και αφορά αυτό το 24% που έχω πει σε σχέση με το 2005 όπου μένει μια διαφορά περίπου του 19-20% σε σχέση με το 2020, πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές και στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και στην βιομηχανία και στις μεταφορές, αλλά και σε άλλες ρυπογόνες δραστηριότητες μας όπως είναι η διαχείριση των αποβλήτων , η γεωργία και η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», ανέφερε.

Ο κ. Κουγιάλης είπε ότι έχουν ήδη καταρτίσει ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο με 70 δράσεις και μέτρα τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Αναμένεται σήμερα να καταθέσουμε και ένα άλλο έγγραφο στο Υπουργικό Συμβούλιο που να αφορούν το Στρατηγικό μας Σχεδιασμό για τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και της βιομηχανίας και θεωρώ ότι εάν ως κράτος ακολουθήσουμε αυτό τον σχεδιασμό τότε θα πετύχουμε το στόχο μας για την μείωση αυτών των ρύπων. Η συμφωνία του Παρισιού είναι νομικά δεσμευτική. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες και να λάβουμε όλα εκείνα τα μέτρα και τις δράσεις για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Γίνεται μια συλλογική προσπάθεια με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού υπάρχει ο συλλογικός στόχος του 40% και γενικά θέλω να δηλώσω αισιόδοξος ότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου», σημείωσε.

Αναφορικά με την Συμφωνία του Παρισιού, ο κ. Κουγιάλης είπε ότι στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος η Συμφωνία αποτέλεσε ένα από τα κυρίαρχα θέματα συζήτησης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει ότι παραμένει πιστή στην δέσμευση της για εφαρμογή αυτή της συμφωνίας. Υπάρχει δυσάρεστη εξέλιξη της αποχώρησης ή της επιθυμίας των ΗΠΑ να εγκαταλείψει αυτή την συμφωνία και εμείς ως Κύπρος συνεχίζουμε να στηρίζουμε αυτή την συμφωνία. Έχουμε όμως επισημάνει στο Συμβούλιο των Υπουργών ότι πρέπει να ξεκινήσει ο προβληματισμός ως προς το ποιος θα αναλάβει τις υποχρεώσεις των ΗΠΑ και οι υποχρεώσεις τις εστιάζονται σε δύο θέματα, το ένα είναι οι οικονομικοί πόροι που οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί ότι θα καταβάλουν στο πράσινο ταμείο και δεύτερο, οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ έναντι των μειώσεων των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη ρυπογόνος χώρα στον κόσμο και θα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και θα δούμε και πως η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει τέτοιες ευθύνες», πρόσθεσε.

Ο κ. Κουγιάλης είπε ότι «εμείς ως κράτος έχουμε φτάσει στο όριο μας».

«Δεν μπορούμε να αναλάβουμε μεγαλύτερη δέσμευση από αυτή που υπολογίζουμε που είναι περίπου το 24% και γενικά είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει την ΕΕ μέσα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αυτά τα χρόνια. Είμαστε πολύ κοντά στον στόχο του 2020 και απ΄ εκεί και πέρα, ξεκινά η δουλειά για την περίοδο 2020-2030», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Υπουργός Γεωργίας είπε ότι ο στόχος του 2020 δεν έχει να κάνει σχέση με την ΑΗΚ, αλλά έχει να κάνει σχέση με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εκτός από τον ηλεκτροπαραγωγή.

«Το θέμα με την ΑΗΚ είναι ότι από το 2020 και μετά η ΑΗΚ δεν θα μπορεί να έχει δωρεάν δικαιώματα, θα πρέπει να αγοράζει για τις επιπλέον εκπομπές και έχω αναφέρει στην Επιτροπή ότι για να αποφύγει η ΑΗΚ αυτή την επιβάρυνση πρέπει να αλλάξει το καύσιμο της, το ενεργειακό της μείγμα και σίγουρα η μόνη λύση είναι η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή», συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής στις 29 Ιουνίου 2017 θα έχει ανοικτή παρουσίαση, σε αίθουσα του Υπουργείου Οικονομικών, της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή η οποία εγκρίθηκε ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος Αδάμος Αδάμου, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, είπε ότι το σχέδιο είναι φιλόδοξο και θέλουν να πετύχει.

«Οι κίνδυνοι είναι ορατοί πια για την πατρίδα μας όσον αφορά το φαινόμενο της απερήμωσης. Η Επιτροπή αυτή θα είναι συμπαραστάτης στο έργο σας, θα το στηρίξουμε εκεί όπου χρειάζεται προκειμένου να εφαρμόσουμε στην πράξη όλα αυτά τα οποία μας έχετε αναφέρει», κατέληξε.Ekpompes

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.