Έρευνα για τη διαγραφή δανείου συζύγου πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια πέραν των 160 εκατ. ευρώ στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα αφορούν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, σύμφωνα με εμπιστευτικό σημείωμα το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Μάλιστα αναφέρεται ότι κατά την 28η Φεβρουάριου 2018 τα πιο πάνω δάνεια παρουσίαζαν καθυστερήσεις ύψους 96 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το σημείωμα στο παρελθόν τα πιο πάνω δάνεια τύγχαναν χειρισμού από την ανώτερη διεύθυνση διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της ΣΚΤ, ωστόσο από τον Ιανουάριο του 2018 πέρασαν και αυτά στην Altamira.

Αναφέρεται επίσης ότι με βάση οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας, η εξέταση για όλες τις ρυθμίσεις πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων γίνεται από την Επιτροπεία της ΣΚΤ. Σημειώνεται ότι ο ορισμός των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων δεν αφορά μόνο πολιτικούς, αλλά και πολλές άλλες κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα ο ορισμός καλύπτει όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν ή κατείχαν στο παρελθόν σημαντική δημόσια θέση στη Δημοκρατία ή σε άλλη ξένη χώρα, τους στενούς τους συγγενείς, άτομα τα οποία θεωρούνται στενοί συνεργάτες των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων κτλ.

15 υποθέσεις στην Αστυνομία και άλλες 25 υπό διερεύνηση

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρεται στο σημείωμα η ΣΚΤ έχει παραπέμψει στην Αστυνομία 15 υποθέσεις για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα. Επίσης αναφέρεται ότι άλλες 25 υποθέσεις που αφορούν κυρίως μη εξυπηρετούμενα δάνεια, βρίσκονται υπό εξέταση. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τη διαγραφή δανείου συζύγου πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου, την οποία εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία, όπως αναφέρεται στο σημείωμα η υπόθεση παραπέμφθηκε στη μονάδα εσωτερικής επιθεώρησης για διενέργεια έρευνας και ετοιμασία έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Διαβάστε επίσης: Σχέδιο 1 εκατ. ευρώ για την αποχώρηση 1.000 εργαζομένων από Συνεργατισμό