Το μνημόνιο αφορά τη συμμετοχή του Mediterranean Hospital of Cyprus στην παροχή ακτινολογικών και απεικονιστικών υπηρεσιών στα πλαίσια του ΓεΣΥ

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, το Mediterranean Hospital of Cyprus και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) υπέγραψαν προσύμφωνο για συμμετοχή του νοσοκομείου στην παροχή ακτινολογικών και απεικονιστικών υπηρεσιών, στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Η υπογραφή του εν λόγω μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας αποτελεί μια επιβεβαίωση της απόφασης του Mediterranean Hospital να συμμετέχει στο καθολικό Σχέδιο Υγείας του κράτους, εξυπηρετώντας όλους τους πολίτες.

Εκ μέρους του ΟΑΥ υπέγραψε ο κ. Θωμάς Αντωνίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και από την πλευρά του Mediterranean Hospital ο Δρ. Αντρέας Παναγιώτου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.