Μεγάλα κέρδη για τις τράπεζες φέρνει η αναπροσαρμογή των επιτοκίων, τόσο στις καταθέσεις όσο και στα δάνεια. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, από τις αρχές του 2018 και ιδιαίτερα μετά τις αποφάσεις για τον Συνεργατισμό, οι τράπεζες προχώρησαν σε μεγάλη μείωση των καταθετικών τους επιτοκίων μειώνοντας αισθητά το κόστος τους.

Ωστόσο, μόνο ένα μέρος απ’ αυτή τη μείωση διοχετεύτηκε στους δανειολήπτες, ενώ το υπόλοιπο έμεινε στα ταμεία των τραπεζών αυξάνοντας σε σημαντικό βαθμό το περιθώριο του κέρδους τους. Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2018 το σύνολο των καταθέσεων ανήλθε στα 47,53 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο των δανείων ανήλθε στα 39,89 δισ. ευρώ (σ.σ: διαφορά 7,64 δισ. ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μία εκατοστιαία μονάδα αναπροσαρμογής των επιτοκίων, οι τράπεζες κερδίζουν 76,4 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Νοικοκυριά

Στα νοικοκυριά οι τράπεζες πληρώνουν σήμερα επιτόκιο 0,9% πάνω στις υφιστάμενες καταθέσεις με προθεσμία μέχρι δύο χρόνια, και χρεώνουν τους δανειολήπτες με επιτόκιο 2,69% στα στεγαστικά δάνεια (Περιθώριο: 1,79%). Αντίστοιχα τον Δεκέμβριο του 2017 πλήρωναν 1,42% και χρέωναν 3,03% (Περιθώριο 1,61%). Δηλαδή, κατά το 2018 οι τράπεζες αύξησαν το περιθώριο του κέρδους τους κατά 0,18%.

Μάλιστα, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία της ΚΤ, επίκειται νέα μεγάλη μείωση των καταθετικών επιτοκίων ενώ αντίθετα τα δανειστικά επιτόκια παραμένουν στο ίδιο ύψος. Ενδεικτικά, στα νέα συμβόλαια στις καταθέσεις με προθεσμία μέχρι ένα έτος οι τράπεζες προσφέρουν επιτόκιο 0,54%, σε σύγκριση με 0,9% που ισχύει σήμερα.

Αντίθετα τον Νοέμβριο το μέσο επιτόκιο στα δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 2,29%, σε σύγκριση με 2,26% τον προηγούμενο μήνα. Η μεγάλη αναπροσαρμογή των επιτοκίων ξεκίνησε μετά τις αποφάσεις για τον Συνεργατισμό.

Ενδεικτικά τον Μάρτιο που άρχισε η διαδικασία για τη ΣΚΤ οι τράπεζες πλήρωναν επιτόκιο 1,29% στις καταθέσεις και χρέωναν με 2,97% τα δάνεια. Ωστόσο μετά τις αποφάσεις οι τράπεζες μείωσαν τα επιτόκιά τους στις υφιστάμενες καταθέσεις κατά 0,39%, ενώ η αντίστοιχη μείωση στα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια είναι μόνο 0,28%. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες κερδίζουν ακόμη περισσότερα στα καταναλωτικά δάνεια, αφού στα συμβόλαια με διάρκεια αποπληρωμής μέχρι ένα χρόνο χρεώνουν 6,07%, στα συμβόλαια από 1 – 5 χρόνια 3,65% και στα συμβόλαια για περίοδο μεγαλύτερη από πέντε χρόνια 3,9%.

Επιχειρήσεις

Στις επιχειρήσεις οι τράπεζες πληρώνουν σήμερα επιτόκιο 0,79% στις υφιστάμενες καταθέσεις και χρεώνουν τους δανειολήπτες με 3,35% (Περιθώριο: 2,56%).

Αντίστοιχα τον Δεκέμβριο του 2017 πλήρωναν 1,37% και χρέωναν 3,62% (Περιθώριο: 2,25%). Δη- λαδή κατά το 2018 αύξησαν το περιθώριο του κέρδους τους κατά 0,31%. Μάλιστα επίκειται νέα μεγάλη μείωση των καταθετικών επιτοκίων, αφού στα νέα συμβόλαια οι τράπεζες προσφέρουν επιτόκιο 0,46%, ενώ στα νέα δάνεια ζητούν επιτόκιο 3,53% για ποσά μέχρι 1 εκατ. ευρώ και 3,12% για ποσά πέραν του 1 εκατ. ευρώ.

Νέα δάνεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018 οι τράπεζες έδωσαν στα νοικοκυριά 772,6 εκατ. ευρώ νέα δάνεια (εξαιρουμένων των αναδιαρθρώσεων) για αγορά κατοικίας, 149,9 εκατ. ευρώ για καταναλωτικούς σκοπούς και 164,5 εκατ. ευρώ για άλλους λόγους. Επίσης στις επιχειρήσεις έδωσαν 1,36 δισ. ευρώ δάνεια με υπόλοιπο κάτω από 1 εκατ. ευρώ έκαστο, και 1,2 εκατ. ευρώ με υπόλοιπο πέραν του 1 εκατ. ευρώ έκαστο.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

 

Μας έχεις Like στο Facebook ;