Μεγάλη πίτα για τους εργοδότες και ψίχουλα για τους εργαζομένους

Ανάλυση: Τι πήραν και τι έδωσαν είκοσι τομείς της οικονομίας

Η πίτα του ΑΕΠ μεγαλώνει, αλλά το μεγάλο κομμάτι μένει στους εργοδότες, ενώ οι εργαζόμενοι παίρνουν ψίχουλα. Η «Χαραυγή» παρουσιάζει σήμερα μια σφαιρική ανάλυση του πόσο αυξήθηκε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε 20 τομείς της οικονομίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά και πόση ήταν η αύξηση της απασχόλησης και των μισθών των εργαζομένων στον κάθε τομέα ξεχωριστά. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat, από το 2014 μέχρι το 2018, το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε συνολικά κατά 17,7%, από 17,61 δισ. ευρώ σε 20,73 δισ. ευρώ. Ωστόσο την ίδια περίοδο η απασχόληση αυξήθηκε μόνο κατά 10,5%, από 362.741 πρόσωπα σε 400.878, ενώ η αύξηση στο εργατικό κόστος (μισθοί και ωφελήματα) ήταν ακόμη χαμηλότερη αφού ανήλθε μόλις στο 4,3%. Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες πήραν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, αλλά και ότι οι προσλήψεις οι οποίες έγιναν μετά το 2014 είναι με πολύ πιο χαμηλούς μισθούς και ωφελήματα.

Κατασκευές

Στις κατασκευές το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 84,2%, από 561,5 εκατ. ευρώ το 2014 σε 1,03 δισ. ευρώ το 2018, ωστόσο η απασχόληση αυξήθηκε μόνο κατά 33,8%, από 25.170 πρόσωπα σε 33.677. Μάλιστα το εργατικό κόστος αυξήθηκε μόλις κατά 2,3%.

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 33,3%, από 993,9 εκατ. ευρώ σε 1,33 δισ. ευρώ, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε μόνο κατά 23,3%, από 28.420 πρόσωπα σε 35.034. Μάλιστα το εργατικό κόστος αυξήθηκε μόλις κατά 2,8%.

Εμπόριο

Στο εμπόριο το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 16,3%, από 1,68 δισ. ευρώ το 2014 σε 1,95 δισ. ευρώ το 2018, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 16,3%, από 63.922 πρόσωπα σε 74.328. Πρόκειται για έναν από τους λίγους τομείς της οικονομίας στον οποίο η αύξηση της απασχόλησης αντιστοιχεί στο ύψος της αύξησης του ΑΕΠ. Ωστόσο και σ’ αυτό τον τομέα η αύξηση του εργατικού κόστους ήταν πολύ πιο χαμηλή, αφού ανήλθε μόλις στο 4,9%.

Μεταφορά και αποθήκευση

Στον τομέα της μεταφοράς και της αποθήκευσης το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7,4%, από 1,18 δισ. ευρώ σε 1,26 δισ. ευρώ, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 33,8%, από 14.276 πρόσωπα σε 19.095. Ωστόσο το εργατικό κόστος αυξήθηκε μόλις κατά 0,4%

Τράπεζες και ασφαλιστικές

Στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 7,33% (λόγω του Συνεργατισμού), από 1,89 δισ. ευρώ σε 1,75 δισ. ευρώ, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,7%, από 20.713 πρόσωπα σε 21.069. Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά τομέας παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, από τα τελευταία χρόνια μπήκαν στην αγορά δραστηριότητες οι οποίες δεν υπήρχαν προηγουμένως, όπως οι πλατφόρμες για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σημειώνεται ακόμη ότι το εργατικό κόστος στον τομέα μειώθηκε κατά 3%, από το 2014 μέχρι το 2018.

Διαχείριση ακινήτων

Στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 8,6%, από 1,61 δισ. ευρώ σε 1,75 δισ. ευρώ, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 94,1%, από 1.469 πρόσωπα σε 2.851. Και αυτός ο τομέας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, αφού τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν δραστηριότητες στις οποίες η απασχόληση ήταν πολύ μικρότερη τα προηγούμενα χρόνια, όπως οι εταιρείες για διαχείριση των ακινήτων τα οποία κατάσχονται λόγω χρεών, τα «χρυσά» διαβατήρια και οι πωλήσεις των διαμερισμάτων στους πύργους. Σημειώνεται επίσης ότι και σ’ αυτό τον τομέα η αύξηση του εργατικού κόστους είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την αύξηση του ΑΕΠ, αφού ανέρχεται μόλις στο 4,3%.

Επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες

Στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 25%, από 1,22 δισ. ευρώ το 2014 σε 1,53 δισ. ευρώ το 2018, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 21,6%, από 25.721 πρόσωπα σε 31.275. Το εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 4,7%.

Δημόσια διοίκηση και άμυνα

Στη δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,1%, από 1,51 δισ. ευρώ σε 1,56 δισ. ευρώ, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 28,8%, από 26.619 πρόσωπα σε 34.287. Ωστόσο το εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 4,1%.

Εκπαίδευση

Στην εκπαίδευση το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 9,7%, από 1,07 δισ. ευρώ σε 1,17 δισ. ευρώ, ενώ η απασχόληση μειώθηκε κατά 9,1%, από 32.564 πρόσωπα σε 29.613. Επίσης τα εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 2,6%.

Ενημέρωση και επικοινωνία

Στον τομέα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 24,2%, από 726,6 εκατ. ευρώ σε 902,4 εκατ. ευρώ, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 24,4%, από 9.459 πρόσωπα σε 11.762. Επίσης, το εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 4,1%.

Γεωργία

Στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 10,9%, από 321,5 εκατ. ευρώ το 2014 σε 356,4 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ η απασχόληση μειώθηκε κατά 46%, από 16.070 πρόσωπα σε 8.682.

Ορυχεία και λατομεία

Στα ορυχεία και τα λατομεία το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 156,4%, από 9,8 εκατ. ευρώ σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 22,4%, από 384 πρόσωπα σε 470. Επίσης, το εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 4,1%.

Μεταποίηση

Στη μεταποιητική βιομηχανία το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 35,1%, από 718,1 εκατ. ευρώ σε 969,9 εκατ. ευρώ, ενώ η απασχόληση μειώθηκε κατά 7%, από 29.634 σε 27.564. Επίσης, το εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 3,9%.

Παραγωγή ηλεκτρικού και κλιματισμού

Στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 45,3%, από 229,3 εκατ. ευρώ σε 333,2 εκατ. ευρώ, ενώ η απασχόληση μειώθηκε κατά 11,7%. Επίσης το εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 1,3%.

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων

Στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 21,6%, από 131,1 εκατ. ευρώ το 2014 σε 159,4 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 23,2%, από 2.593 πρόσωπα σε 3.194. Επίσης το εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 0,8%.

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 29,9%, από 256,2 εκατ. ευρώ σε 332,8 εκατ. ευρώ, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 27,6%, από 9.165 πρόσωπα σε 11.696. Επίσης το εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 11%.

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα

Στις δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11,2%, από 648,2 εκατ. ευρώ σε 720,9 εκατ. ευρώ, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 11,7%, από 17.628 πρόσωπα σε 19.687. Επίσης το εργατικό μειώθηκε κατά 0,9%.

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

Στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 24,4%, από 255,6 εκατ. ευρώ σε 317,8 εκατ. ευρώ, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 35,9%, από 4.892 πρόσωπα σε 6.649. Επίσης το εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 5,5%. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

Στον τομέα άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 15,5%, από 257,1 εκατ. ευρώ σε 296,9 εκατ. ευρώ, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 25,6%, από 10.137 πρόσωπα σε 12.727. Επίσης το εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 1,6%. Δραστηριότητες των νοικοκυριών ως εργοδοτών Στις δραστηριότητες των νοικοκυριών ως εργοδοτών το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,1%, από 172,9 εκατ. ευρώ σε 171 εκατ. ευρώ, ενώ η απασχόληση μειώθηκε κατά 31,7%, από 20.391 σε 13.933.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.