Μεγάλο το χάσμα μεταξύ Εργοδοσίας και Συντεχνιών για την κατοχύρωση κατώτατου μισθού

Στόχος η συζήτηση στο εργατικό συμβουλευτικό σώμα να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους

Του Γιάννη Κακαρή


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΜακρύς αναμένεται να είναι ο δρόμος προς τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, αφού χάος χωρίζει τις θέσεις των εμπλεκόμενων μερών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας, η συζήτηση στο εργατικό συμβουλευτικό σώμα θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, γι’ αυτό και αναμένεται σύντομα να ενταθούν οι διαπραγματεύσεις για να βρεθεί η χρυσή τομή.

Το γεγονός ότι στο τραπέζι του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου ξεκίνησε η συζήτηση για εισαγωγή κατώτατου μισθού είναι μια σημαντική εξέλιξη για τους εργαζόμενους. Εξέλιξη που ήρθε ως αποτέλεσμα της έντονης πολιτικής και κοινωνικής πίεσης που ασκήθηκε στην κυβέρνηση για λήψη μέτρων που να επαναρρυθμίζουν την αγορά εργασίας και να σμικρύνουν τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, οι οποίες διευρύνθηκαν δραματικά ως αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί είναι κατ’ αρχάς ξεχωριστές συναντήσεις της υπουργού με τις δύο πλευρές (συντεχνίες – εργοδότες) και ακολούθως η πραγματοποίηση κοινής συνάντησης μεταξύ όλων. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί καμία συνάντηση, κάτι που κάνει το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα να μοιάζει άπιαστο. Προς το παρόν αυτό που έχει γίνει είναι η παρουσίαση της μελέτης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας από την υπουργό κατά την πρώτη συνάντηση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Σε δηλώσεις της η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, είπε ότι η ουσία της θέσπισης Eθνικού Kατώτατου Mισθού είναι ότι η υφιστάμενη ρύθμιση θα επεκταθεί πολύ πέραν των οκτώ επαγγελμάτων που καθορίζονται στο νόμο. Πρόσθεσε ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού λαμβάνει υπόψη τα οφέλη που θα προκύψουν στην οικονομία και τα εισοδήματα των εργαζομένων, εάν βέβαια αυτά είναι κάτω από το 60% του ενδιάμεσου μισθού.

Η «Χαραυγή» επικοινώνησε με τους Γενικούς Γραμματείς της ΠΕΟ και της ΣΕΚ καθώς και με τον Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ, οι οποίοι όμως αρκέστηκαν να τοποθετηθούν στα βασικά ζητήματα πολιτικής, χωρίς να μπουν σε βάθος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγματευτική διαδικασία.

ΠΕΟ: Να διασφαλιστεί η υπεροχή των συλλογικών συμβάσεων απέναντι στον ΕΚΜ

Ο Πάμπης Κυρίτσης ξεκαθάρισε ότι για την ΠΕΟ το πρωτεύον ζήτημα είναι η δια­σύνδεση του κατώτατου με τις συλλογικές συμβάσεις.

Όπως εξήγησε, πρέπει να κατοχυρω­θεί νομικά ότι όπου υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (οι οποίες καθορίζουν και τον κατώτατο μισθό στον κλάδο), θα υπερτερούν του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ). Σημείωσε ότι «σε αντίθετη περίπτω­ση, αν ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός είναι κα­τώτερος από αυτόν των Συλλογικών Συμβά­σεων και εφαρμοστεί παραγνωρίζοντας την ύπαρξη των ΣΣΕ, αυτό θα είναι επικίνδυνο για τις εργασιακές σχέσεις». Εξηγώντας, ανέφερε ότι αν δεν κατοχυρωθεί η υπεροχή των συμβάσεων, τότε ο κατώτατος θα πιέζει προς τα κάτω και το μισθό της σύμβασης, αφού οι εργοδότες έχουν το πάνω χέρι στη σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου.

Πρόσθεσε ότι «εκεί που δεν υπάρχει άλ­λος μηχανισμός διαμόρφωσης κατώτατου μισθού, τότε θα ισχύει ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός, ο οποίος θα αποτελεί και αυτός απο­τέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ επε­σήμανε ότι σημαντικό είναι να καθοριστεί ένα σαφές πλαίσιο επαναδιαμόρφωσης του ΕΚΜ, με κριτήρια τα οποία δεν μπορούν να αφορούν μόνο το ποσοστό επί του διάμεσου μισθού. Επιπρόσθετα, όπως είπε, πρέπει να καταχωρηθεί και η ΑΤΑ για τον κατώτατο.

Peosek

ΣΕΚ: Όπου οι μισθοί είναι οριακά πάνω από τον ΕΚΜ, φαίνεται ότι σπρώχνονται προς τα πάνω

Η ΣΕΚ φαίνεται να διαφωνεί με την προσέγγιση της ΠΕΟ ότι πρέπει να κατοχυ­ρωθεί νομικά η υπεροχή των μισθών που καθορίζονται στις συλλογικές συμβάσεις έναντι του Εθνικού Κατώτατου Μισθού.

Όπως ανέφερε στη «Χαραυγή» ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, «μέσα από την εμπειρία και άλλων χωρών που εφάρμο­σαν κατώτατο μισθό, φαίνεται ότι αυξάνε­ται και η παραγωγικότητα και μειώνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών».

Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, «όπου εφαρμόζεται ο ΕΚΜ, οι μισθοί που είναι οριακά πάνω από τον κατώτατο φαίνεται ότι σπρώχνονται προς τα πάνω» και σημείωσε ότι «δεν φαίνε­ται η εφαρμογή του κατώτατου μισθού να σπρώχνει τους μισθούς προς τα κάτω».

Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι δεν μπορεί ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός να είναι πιο κάτω από το μισθό που διέπεται από το διάταγμα που εκδίδει ο εκάστοτε υπουργός εργασίας για συγκεκριμένα 8 επαγγέλματα. Ο μισθός αυτός είναι περί­που στα €870 και με τη συμπλήρωση 6 μηνών εργασίας φτάνει περίπου στα €930 ακάθαρτα.

Επεσήμανε ότι «μέσα από τον κατώτα­το θα καλύψουμε ένα μεγάλο αριθμό ερ­γαζομένων, για τους οποίους με κανέναν τρόπο δεν καθορίζονται οι όροι εργασίας».

Dimosio
Αναμένεται έντονη διαπάλη, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του χρόνου. Οι εργαζόμενοι να ετοιμάζονται…

ΟΕΒ: Υπολογισμός διάμεσου χωρίς τους μισθούς του Δημοσίου

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, μας ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία προετοιμάζει την επιχειρηματολογία της, ενόψει των δια­βουλεύσεων, ερευνώντας την εφαρμογή του ΕΚΜ στην Ευρώπη. Πώς ξεκίνησε και πού κα­τέληξε η εφαρμογή του.

Σημείωσε ότι «πρέπει να είμαστε προσεκτι­κοί σε 3-4 σημεία. Όλες μας οι προτάσεις θα συγκλίνουν στο να είναι κάτι που θα εξυπηρε­τεί το σύνολο. Επιχειρήσεις, εργαζόμενους και εθνική οικονομία».

Κάνοντας αναφορά στο ύψος του ενδιάμε­σου μισθού και στο ποσοστό που πρέπει να εί­ναι ο ΕΚΜ, είπε ότι, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο διάμεσος μισθός του 2020 ανέρ­χεται σε €1.573, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι μισθοί του Δημοσίου. Όπως υπέδειξε, «στον υπολογισμό του διάμεσου δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οι μισθοί του Δημοσίου, καθώς αυξάνουν σημαντικά τον διάμεσο, για κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί στην ιδιωτική οικονομία». Πρόσθεσε ότι η ΟΕΒ έχει και τα στοιχεία που δεν περιλαμβάνουν τους μισθούς του Δημοσίου.

Για το ποσοστό είπε ότι «πρέπει να είμα­στε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί, διότι δεν υπάρχει παγκόσμιο προηγούμενο που να μπή­κε ένας κατώτατος και να μειώθηκε. Οτιδήποτε πάνω από 50% για ξεκίνημα είναι παρακινδυ­νευμένο, σε μια ρύθμιση που θα επηρεάζει και την τελευταία επιχείρηση σε όλη την Κύπρο».

Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η ΟΕΒ δεν μπο­ρεί να κάνει αποδεκτό έναν Εθνικό Κατώτατο Μισθό που να ξεπερνά τα €780. Ωστόσο ο Μ. Αντωνίου ανέφερε ότι η ΟΕΒ έχει εναλλακτι­κές προτάσεις για δικλίδες ασφαλείας ανάλο­γα με την εξέλιξη του διαλόγου.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που έθεσε η κυβέρνηση για ολοκλήρωση του διαλόγου, το χαρακτήρισε «φιλόδοξο αλλά όχι εξωπραγμα­τικό».

Αναφερόμενος στην επιδίωξη της ΠΕΟ για νομοθετική κατοχύρωση των κατώτατων μισθών που προβλέπονται όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, είπε ότι «το μόνο που πρέπει να γίνει με νομοθετικά μέσα είναι να νομοθετηθεί η συμφωνία που έγινε το 1999 μεταξύ ΟΕΒ ΠΕΟ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ για τη ρύθμιση της διαδικασίας επίλυσης εργατικών διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες (σ.σ απαγό­ρευση απεργιών)».

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.