Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν νέοι άνθρωποι -κάτω των 40 ετών για απασχόληση με τον τομέα της γεωργίας.

Δύο καθεστώτα που «τρέχουν», του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020, για νέους γεωργούς και για επενδύσεις στον τομέα έτυχαν ιδιαίτερου ενθουσιασμού από νέους ανθρώπους. «Το ενδιαφέρον ήταν πέρα από αυτό που αναμένετο», δήλωσε στη «Χ» ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, Τίμης Ευθυμίου.

Σε ό,τι αφορά το καθεστώς «νέοι γεωργοί», όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί 277 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί οι 233. Θα δοθούν, σημείωσε, 4,6 εκατομμύρια ευρώ.

Σε σχέση με το καθεστώς “επενδυτικό” έχουν υποβληθεί 604 αιτήσεις και εγκρίθηκαν οι 228, ενώ γι’ αυτό το καθεστώς θα διατεθούν 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι εγκεκριμένοι αιτητές θα μπορούν, σημείωσε, να λαμβάνουν το ποσό της ενίσχυσης μέχρι και σε τέσσερις δόσεις βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη χρηματική ρευστότητα της υλοποίησης των επενδύσεών τους.

Παρέχεται, εξήγησε, η δυνατότητα στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους μέχρι και σε τέσσερα στάδια και να λαμβάνουν το αντίστοιχο ποσό ενίσχυσης ανά στάδιο διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη χρηματοδότηση της επένδυσης.

Ο Τίμης Ευθυμίου σημείωσε περαιτέρω ότι έχει οριστεί τριμελής Επιτροπής Ενστάσεων που αποτελείται από λειτουργούς του ΚΟΑΠ με σκοπό την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί. Αναμένεται, είπε, σύντομα να αρχίσουν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για το αποτέλεσμα της εξέτασης των ενστάσεών τους. Χωρίς προβλήματα οι αιτήσεις για εκταρικές επιδοτήσεις Στο μεταξύ στις 19 Απριλίου λήγει η υποβολή αιτήσεων για τις εκταρικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με τον κ. Ευθυμίου μέχρι και την περασμένη βδομάδα είχαν υποβληθεί γύρω στις 33.000 αιτήσεις ενώ, όπως είπε, φέτος αναμένεται να διατεθούν 50 εκατομμύρια ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής αιτήσεων ο Οργανισμός θα διενεργήσει προκαταρκτικούς ελέγχους επί των υποβληθεισών αιτήσεων και θα ενημερώσει σχετικά τους επηρεαζόμενους αιτητές. Αυτοί, θα έχουν ακόμα μια ευκαιρία μετά την ενημέρωση να διορθώσουν αποκλίσεις στην αίτησή τους που θα τους επιφέρουν ποινές εάν και εφόσον παραμείνουν.

Μαρίνα Κουμάστα