Μεγαλώνει το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος στην Κύπρο

Το 2020, το δημόσιο έλλειμμα τόσο της ζώνης του ευρώ όσο και της ΕΕ αυξήθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το 2019, όπως και το δημόσιο χρέος, στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε η Eurostat, στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, σχετικά με τα στοιχεία που ανέφεραν τα κράτη μέλη της ΕΕ στην πρώτη κοινοποίηση για το 2021, για την εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), βάσει ESA 2010.

Συγκεκριμένα, στη ζώνη του ευρώ, ο λόγος του δημόσιου ελλείμματος προς το ΑΕΠ αυξήθηκε από 0,6% το 2019 σε 7,2% το 2020 και στην ΕΕ από 0,5% σε 6,9%.

Στη ζώνη του ευρώ, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε από 83,9% στο τέλος του 2019 σε 98,0% στο τέλος του 2020, και στην ΕΕ από 77,5% σε 90,7%.

Στην Ελλάδα το έλλειμμα 2020 ήταν -9,7%, από 1,1% πλεόνασμα το 2019 και το χρέος ανήλθε στο 205,6% του ΑΕΠ, από 180,5% το 2019.

Στην Κύπρο το έλλειμμα 2020 ήταν -5,7%, από 1,5% πλεόνασμα το 2019 και το χρέος ανήλθε στο 118,2% του ΑΕΠ, από 94% το 2019.

Το 2020, όλα τα κράτη μέλη ανέφεραν έλλειμμα.

Τα υψηλότερα ελλείμματα καταγράφηκαν στην Ισπανία (-11,0%), τη Μάλτα (-10,1%), την Ελλάδα (-9,7%), την Ιταλία (-9,5%), το Βέλγιο (-9,4%), τη Γαλλία και τη Ρουμανία (και τα δύο -9,2%) , Αυστρία (-8,9%), Σλοβενία ​​(-8,4%), Ουγγαρία (-8,1%), Κροατία και Λιθουανία (και οι δύο -7,4%) και Πολωνία (-7,0%).

Όλα τα κράτη μέλη, εκτός της Δανίας (-1,1%), είχαν ελλείμματα υψηλότερα του 3% του ΑΕΠ.

Στο τέλος του 2020, οι χαμηλότεροι λόγοι δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Εσθονία (18,2%), στο Λουξεμβούργο (24,9%), στη Βουλγαρία (25,0%), στην Τσεχία (38,1%) και στη Σουηδία (39,9%).

Δεκατέσσερα κράτη μέλη είχαν δείκτες δημόσιου χρέους υψηλότερο από το 60% του ΑΕΠ, με τα υψηλότερα ποσοστά στην Ελλάδα (205,6%), την Ιταλία (155,8%), την Πορτογαλία (133,6%), την Ισπανία (120,0%), την Κύπρο (118,2%), τη Γαλλία (115,7%) και Βέλγιο (114,1%).

Το 2020, οι κρατικές δαπάνες στη ζώνη του ευρώ αντιστοιχούσαν στο 54,1% του ΑΕΠ και τα κρατικά έσοδα στο 46,8%. Τα στοιχεία για την ΕΕ ήταν 53,4% και 46,5%, αντίστοιχα.

Και στις δύο ζώνες, ο δείκτης δημοσίων δαπανών αυξήθηκε σημαντικά, ενώ ο λόγος κρατικών εσόδων αυξήθηκε ελαφρώς

Στα €1,19 δισ. ή 5,7% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2020

Δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης των €1.193,1 εκ. ή 5,7% στο ΑΕΠ, κατέγραψε το 2020 η Γενική Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Στατιστικής Υπηρεσίας, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2020 καταδεικνύουν επίσης δημοσιονομικό χρέος ύψους €24.828,7 εκατομμύρια ή 118,2% στο ΑΕΠ.

Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς ανήλθε ακριβώς στα €21 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2020.

Όσον αφορά το 2021, αναμένεται το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης να ανέλθει στα €700 εκ., ενώ το χρέος να μειωθεί στα €24.680 εκ.

Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς αναμένεται να ανέλθει το 2021 στα €22.107 εκ.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.