Μειωµένος ΦΠΑ σε ζάµπλουτους επενδυτές

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Του
Άντρου Καυκαλιά*

 

Κυβέρνηση και ∆ΗΣΥ τις τελευταίες µέρες, µετά και τη δηµοσίευση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για τα «χρυσά» διαβατήρια, επιλέγουν ως τακτική την επίθεση σε όλους τους άλλους για να καλύψουν τις ασήκωτες ευθύνες τους για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για αγορά ή ανέγερση κατοικίας. […] Προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποσαφήνιση του ρόλου που διαδραµάτισε ο καθένας, επισηµαίνουµε ακόµα µια φορά τα εξής:

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-∆ΗΣΥ αγνόησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία καθορίζει ότι ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ παραχωρείται στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής. Στις επισηµάνσεις µας για στρέβλωση της Οδηγίας απαντούσε µε ψέµατα πως κανένα πρόβληµα υπάρχει µε την Κοµισιόν, από την όποια, επίσης, απέκρυψε στοιχεία. Αποτέλεσµα η Κυπριακή ∆ηµοκρατία να βρίσκεται, σήµερα, ενώπιον διαδικασιών επί παραβάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-∆ΗΣΥ παραχωρούσε µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ σε ζάµπλουτους επενδυτές, οι οποίοι για να αποκτήσουν κυπριακό διαβατήριο αγόραζαν υπερπολυτελή διαµερίσµατα σε πύργους, αξίας εκατοµµυρίων ευρώ, χωρίς ποτέ αυτά να χρησιµοποιηθούν ως κύριος και µόνιµος χώρος διαµονής στη ∆ηµοκρατία, ως προβλέπει η νοµοθεσία. Αποτέλεσµα τούτου, το κράτος να απολέσει έσοδα εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ από τα δηµόσια ταµεία. Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να ενεργήσει, έστω και εκ των υστέρων, προς όφελος του τόπου και να προχωρήσει σε ανάκτηση στις περιπτώσεις αυτές των απολεσθέντων εσόδων του κράτους, επιρρίπτει ευθύνες στη Βουλή και αναφέρεται στην αλλαγή της νοµοθεσίας που επήλθε τον ∆εκέµβριο του 2016, αλλά και σε νοµοσχέδιο της προηγούµενης κυβέρνησης το οποίο, δήθεν, άνοιξε το δρόµο για επιβολή του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ σε µη Κύπριους πολίτες.

Η αλήθεια επ’ αυτής της αναφοράς: Όταν το 2012 ψηφίστηκε ο νόµος για µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ µέχρι 275 τ.µ. αµέσως µετά τη δηµοσίευσή του, στις 12.6.2022, η υπηρεσία ΦΠΑ εξέδωσε εγκύκλιο µε την οποία διευκρίνιζε ότι «οι διατάξεις του νόµου καλύπτουν πρόσωπα που διαµένουν στη ∆ηµοκρατία για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα και χρησιµοποιούν την κατοικία για την οποία υποβάλλουν δήλωση ως κύριο και µόνιµο χώρο διαµονής ενόσω βρίσκονται στη ∆ηµοκρατία. ∆εν καλύπτονται από το Νόµο πρόσωπα που αγοράζουν ή ανεγείρουν κατοικία στη ∆ηµοκρατία για επένδυση ή για σκοπούς µίσθωσης σε άλλα πρόσωπα ή για άσκηση οποιασδήποτε άλλης οικονοµικής δραστηριότητας».

Εδώ ταιριάζει απόλυτα το γνωµικό ότι ένα µαχαίρι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να σώσει ζωές, αν βρεθεί στα σωστά χέρια ή για να αφαιρέσει ζωές, αν βρεθεί στα λάθος χέρια!

Επιπρόσθετα, το 2019, ως ΑΚΕΛ, αξιολογώντας τα δεδοµένα, επανήλθαµε επί του θέµατος και µε πρόταση νόµου στη Βουλή επιχειρήσαµε να βάλουµε ένα τέλος στην απώλεια εσόδων του κράτους από την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή, που στην πραγµατικότητα δεν εξυπηρετούσε κοινωνική πολιτική.

Συγκεκριµένα προτείναµε: τον καθορισµό ανώτατων ορίων στην αξία της κατοικίας προκειµένου αυτή να υπόκειται σε µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ, την εξαίρεση επαύλεων και πολυτελών κατοικιών από τον µειωµένο συντελεστή και την παροχή της δυνατότητας να καταστούν δικαιούχοι και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα σήµερα να αγοράσουν ή να κτίσουν, αλλά επιθυµούν να επεκτείνουν υφιστάµενη κατοικία.

Είναι φανερόν, λοιπόν, πως καµιά δικαιολογία χωρεί για την παραχώρηση του µειωµένου συντελεστή για επενδυτικούς σκοπούς σε ζάµπλουτους επενδυτές. Ο τρόπος που οι κυβερνώντες διαχειρίστηκαν την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ συνιστά µνηµείο διασυρµού της χώρας, σύγκρουσης συµφερόντων, εξυπηρέτησης ηµετέρων και συγκάλυψης. Και κραυγαλέα περίπτωση απώλειας εσόδων του κράτους.

Σε κάθε άλλη χώρα του κόσµου µια τέτοια κυβέρνηση θα είχε ήδη παραιτηθεί! Αλλού, όχι στην Κύπρο. Γιατί στην Κύπρο το γνωµικό «αντί να τρίζει η άµαξα τρίζει ο αµαξηλάτης» έχει αναχθεί από αυτούς που µας κυβερνούν σε επίσηµη πολιτική.

*Μέλος Π.Γ. ΑΚΕΛ, βουλευτής Λεµεσού

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.