Μειώσεις δικαιωμάτων χρήσης για επιχειρήσεις που ανέστειλαν λειτουργία ανακοινώνει ο Δήμος Λεμεσού

Μειώσεις ενοικίων και άλλων δικαιωμάτων χρήσης, σε όσες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας Covid-19, βάσει των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας, ενέκρινε ο Δήμος Λεμεσού, σε πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι οι μειώσεις αφορούν τα ενοίκια χρήσης επαγγελματικών υποστατικών ιδιοκτησίας του Δήμου Λεμεσού και τις άδειες χρήσης μέρους πεζόδρομου, πλατειών κλπ για σκοπούς υπαίθριας εστίασης.

Για το πρώτο, η μείωση στο ενοίκιο θα υπολογιστεί με βάση τις ημέρες που η κάθε επηρεαζόμενη επιχείρηση είχε αναστείλει τη λειτουργία της και θα ανέλθει στο 50% της περιόδου όπου αναγκαστικά ήταν κλειστή, βάσει των Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας, νοουμένου ότι η επηρεαζόμενη επιχείρηση θα καταβάλει τα μειωμένα ενοίκια/δικαιώματα χρήσης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της μείωσης.

Στις επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες κατ` οίκον διανομής ή υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης, θα παραχωρηθεί μείωση 50% επί του ποσοστού μείωσης που αναλογεί στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούσαν καθόλου.

Σε σχέση με την άδεια χρήσης μέρους πεζόδρομου ή πλατεία για σκοπούς υπαίθριας εστίασης, ο Δήμος Λεμεσού αναφέρει ότι, για την περίοδο που οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις ήταν κλειστές, δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε χρέωση.

Για την περίοδο όπου οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις μπορούσαν να λειτουργήσουν και για όσο διάστημα θα έχουν υποχρέωση να έχουν αραιή διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων τους, θα παραχωρηθεί μείωση 40% στη χρέωση ανά τετραγωνικό μέτρο που παραχωρείται προς χρήση (βάσει της συμφωνίας του Δήμου με την επιχείρηση). Διευκρινίζεται ότι, τυχόν προσωρινή παραχώρηση επιπρόσθετου χώρου, θα χρεώνεται επίσης με τη μείωση του 40% επί της αρχικής συμφωνίας.

Σημειώνεται πως, οι λεγόμενες ενστάσεις (αιτήσεις) για τις πιο πάνω μειώσεις, θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκομιστούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 και στη συνέχεια θα εξετάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η βεβαίωση από εγκεκριμένο Λογιστή / Ελεγκτή που θα επιβεβαιώνει την περίοδο που το συγκεκριμένο υποστατικό ήταν κλειστό, καθώς και τη χρήση του ως το διάταγμα, η βεβαίωση από τον αντίστοιχο επαγγελματικό σύνδεσμο όσον αφορά τη χρήση του υποστατικού (όπου εφαρμόζεται), η βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων / Αίτημα για βοήθεια/ Έγκριση επιχορήγησης λόγω αναστολής εργασιών και οι όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες από το Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Λεμεσού στο τηλ. 77777788 ή στο email [email protected]

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy