Μείωση του ορίου στις εκπομπές θείου από πλοία

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός μείωσε το όριο από 3,5% σε 3%

 

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο σε ανακοίνωσή του καλωσορίζει την έναρξη εφαρμογής του νέου παγκόσμιου κανονισμού για εφαρμογή χαμηλότερου ορίου στις εκπομπές θείου από πλοία, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη ασφαλούς και ρεαλιστικής προσέγγισης.

Όπως αναφέρεται, ο νέος παγκόσμιος κανονισμός από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) τίθεται σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2020 και επιβάλλει στη διεθνή ναυτιλία τη χρήση καυσίμων με όριο μέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 0,5%, κάτω από το υφιστάμενο 3,5%.

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, μέσω του Προέδρου του, Φίλιππου Φιλή, μεταφέρει μήνυμα στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία και τις ρυθμιστικές αρχές ότι ο νέος κανονισμός θα έχει σημαντικά οφέλη στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία έχει στηρίξει την εφαρμογή του νέου αυτού κανονισμού.

Ταυτόχρονα, καλεί τις κυβερνήσεις και τις κρατικές λιμενικές αρχές να προσεγγίσουν την εφαρμογή του κανονισμού με συνέπεια και ρεαλισμό κατά τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του, ειδικά όταν οι πλοιοκτήτες μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εφαρμόσουν τον κανονισμό.

Η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία, προσθέτει, είναι αποφασισμένη να μειώσει περαιτέρω το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, έτσι ώστε να συνεχίσει να υπηρετεί βιώσιμα το παγκόσμιο εμπόριο, καταλήγει.