Μείωση του ρυθμού μετάδοσης του κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Από 0,8 έως 1 υπολογίζεται πως κυμαίνεται πλέον η τιμή R του ρυθμού μετάδοσης του κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις νεότερες εβδομαδιαίες εκτιμήσεις της επιστημονικής επιτροπής R που συμβουλεύει την Κυβέρνηση Τζόνσον.

Την περασμένη εβδομάδα ο ρυθμός μετάδοσης ήταν 1,2-1,3. Η σημαντική μείωση αποδίδεται στο καθολικό απαγορευτικό που τέθηκε σε ισχύ από τις 4 Ιανουαρίου και πιστεύεται ότι πλέον έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς.

Τα κρούσματα πιστεύεται ότι έχουν πλέον ρυθμό αύξησης μεταξύ -4% και -1%. Την προηγούμενη εβδομάδα ο ρυθμός αύξησης ήταν μεταξύ 2% και 5%.

Την ίδια ώρα, τα νεότερα αποτελέσματα από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους για λογαριασμό του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής (ONS) επιβεβαιώνουν ότι την εβδομάδα έως και τις 16 Ιανουαρίου είχε υπάρξει έστω μικρή μείωση της διασποράς του ιού.

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι ένας στους 55 κατοίκους της Αγγλίας εκτός γηροκομείων και νοσοκομείων ήταν φορέας του ιού εκείνη την εβδομάδα.

Πρόκειται για βελτίωση από την αντίστοιχη αναλογία τους ενός στους 50 που είχε καταγραφεί προ δύο εβδομάδων.

Το Λονδίνο εξακολουθεί να είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη διασπορά του ιού, που είχε προσβάλει έναν στους 35 κατοίκους της πρωτεύουσας εκείνη την εβδομάδα. Και εδώ, ωστόσο, έχει καταγραφεί βελτίωση, καθώς στην προηγούμενη μέτρηση οι φορείς ήταν ένας στους 28.

Αύξηση καταγράφηκε στα κρούσματα στη ΒΑ Αγγλία, από έναν φορέα ανά 60 κατοίκους σε έναν φορέα ανά 40 κατοίκους.