Μειώθηκαν κατά €722 εκατ. τα κόκκινα δάνεια στο τέλος Σεπτεμβρίου

Από το 2015 μέχρι το 2021 σημειώθηκε συνολική πτώση στις ΜΕΧ ύψους €23 δισ. ή 84,3%

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 σημειώθηκε μείωση ύψους €722 εκατ. ή 14,4% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) σε σύγκριση με το τέλος Ιουνίου 2021, σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν από €28.388 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2021 στα €27.902 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, παρουσιάζοντας μείωση ύψους €486 εκατ. ή 1,7%. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων μειώθηκε από 17,6% στο τέλος Ιουνίου 2021 στο 15,4% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 45,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 σε σύγκριση με 46,8% στο τέλος Ιουνίου 2021.

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 31.12.2014-30.09.2021 σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €23 δισ. ή 84,3%.

Όπως αναφέρει η ΚΤΚ, καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 οφείλεται σε πώληση/μεταφορά δανειακών χαρτοφυλακίων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, σε δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης καθώς και σε αποπληρωμές δανείων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητη περιουσία.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ανέρχονταν στα €3.911 εκατ., από τα οποία €2.085 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Από τις συνολικές χορηγήσεις στα τραπεζικά ιδρύματα στο τέλος Σεπτεμβρίου, τα €14.626 εκ. αφορούν δάνεια επιχειρήσεων, από τα οποία τα €1.762 εκ. είναι ΜΕΧ. Όσον αφορά τα δάνεια των νοικοκυριών, αυτά ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2021 στα €11.130 εκ., εκ των οποίων τα €2.187 εκ. αφορούν ΜΕΧ.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy