Μειώθηκαν κατά €8 εκ. οι ΜΕΧ τον Ιούλιο 2021, οδηγώντας σε πτώση του δείκτη ΜΕΧ στο 17,4%

Κατά περίπου €8 εκατομμύρια μειώθηκαν εντός Ιουλίου οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ), σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οδηγώντας σε μείωση του δείκτη ΜΕΧ στο 17,4%, από 17,6% στο τέλος Ιουνίου του 2021.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), στο τέλος Ιουλίου του 2021 οι ΜΕΧ διαμορφώθηκαν στα €4.979 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €4.987 εκατομμύρια τον Ιούνιο του 2021.

Αντίθετα, οι συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκαν στα €28.528 εκατ. στο τέλος Ιουλίου του 2021, από €28.391 εκατ. στο τέλος Ιουνίου του 2021.

Από τις ΜΕΧ ύψους €4.979 εκ., τα €14.780 εκ. αφορούν δάνεια επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα €9.446 εκ. δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και τα €11.626 εκ. δάνεια νοικοκυριών.

Επιπλέον, ο δείκτης κάλυψης (συνολικές σωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών έναντι των συνολικών ΜΕΧ), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, ανήλθε στο 47,8% στο τέλος Ιουλίου 2021, σε σύγκριση με 46,8% στο τέλος Ιουνίου του 2021.

Εξάλλου, οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2021 ανέρχονταν στα €4.133 εκατ. ή στο 14,5% των συνολικών χορηγήσεων (€4.008 εκ. στο τέλος Ιουνίου του 2021), από τα οποία €2.383 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Στον καθορισμό των ΜΕΧ τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό, που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σύμφωνα με τον οποίο όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο δανειολήπτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό, ένα μέρος των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων παραμένει ως μη εξυπηρετούμενο έστω και αν ο δανειολήπτης τηρεί το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.