Μειώθηκε η καταναλωτική δύναμη – Aυξήθηκαν τα νοικοκυριά που βρίσκονται στη φτώχεια

Åðßóêåøç ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Éåñþíõìïõ êáé ôïõ ðñüåäñïõ ôïõ Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ ê. ÊëåÜíèç Ðáðáäüðïõëïõ óôá óõóóßôéá ôçò ÉåñÜò Áñ÷éåðéóêïðÞò Áèçíþí. ÄåõôÝñá 3 Ïêôùâñßïõ 2011.(EUROKINISSI // ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, αυξήθηκαν τα νοικοκυριά που βρίσκονται στη φτώχεια και αντιμετωπίζουν υλικές στερήσεις

 

Μείωση της καταναλωτικής δύναμης των κυπριακών νοικοκυριών σε επίπεδα 12% πιο χαμηλά από τον μέσο όρο της ΕΕ δείχνει έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, με βάση την έρευνα το 2021 η πραγματική ατομική κατανάλωση των κυπριακών νοικοκυριών, εκφρασμένη σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης, μειώθηκε στο 88% της ΕΕ. Δηλαδή κυμάνθηκε σε επίπεδα 12% πιο χαμηλά από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι το 2019, πριν την κρίση του κορονοϊού και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο δείκτης στην Κύπρο βρισκόταν στο 92%. Δηλαδή βρισκόταν σε επίπεδα 8% πιο χαμηλά από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια η κατάσταση επιδεινώθηκε σε σημαντικό βαθμό.

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η πραγματική ατομική κατανάλωση (Actual individual consumption – AIC) αποτελεί μέτρο σύγκρισης της υλικής ευημερίας των νοικοκυριών. Δηλαδή η επιδείνωση του δείκτη στην Κύπρο υποδηλώνει ότι έχουν αυξηθεί τα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται στο φάσμα ή κάτω από τα όρια της φτώχειας, καθώς και τα νοικοκυριά τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις.

Σημειώνεται ότι με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2019 το 17,6% του πληθυσμού βρίσκονταν σε Κίνδυνο Φτώχειας ή σε Κοινωνικό Αποκλεισμό (AROPE). Πιο συγκεκριμένα, 156.000 άτομα ζούσαν σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, ή/και σε νοικοκυριά τα οποία αντιμετώπιζαν σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις, ή/και σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, το 2021 εννέα κράτη-μέλη κατέγραψαν κατά κεφαλήν AIC πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις είναι το Λουξεμβούργο (277%), Ιρλανδία (220%), Δανία (134%) και Ολλανδία (132%).

Στην άλλη πλευρά, οι χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις είναι η Βουλγαρία (55% του μέσου όρου της ΕΕ), Ελλάδα (65%), Σλοβακία (68%) και Κροατία (70%).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.