Μελέτη για τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από τις πυρκαγιές και την κλιματική αλλαγή λόγω… κανονισμού της ΕΕ

Αφορμή η ανάγκη για εφαρμογή σχετικού κανονισμού της ΕΕ

Μελέτη, η οποία θα γίνει με την αγορά υπηρεσιών για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας, αναμένεται να καταδείξει τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από τις πυρκαγιές.

Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει τέτοιου είδους μελέτη και αφορμή για την εκπόνησή της στάθηκε η ανάγκη για εφαρμογή σχετικού κανονισμού της ΕΕ.

Η μελέτη θα γίνει με την αγορά υπηρεσιών, με απώτερο σκοπό «τη βελτίωση του εθνικού συστήματος ετοιμασίας απογραφών εκπομπών» από τον τομέα της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας (land use, land use change and forestry – LULUCF), όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως επισημαίνεται, ο νέος κανονισμός της ΕΕ «μεταξύ άλλων δημιουργεί νέες ανάγκες στις απογραφές εκπομπών από τον συγκεκριμένο τομέα, ανάγκες για τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αυτή τη στιγμή ούτε τα αναγκαία δεδομένα ούτε την αναγκαία υποδομή (σύστημα) για ετοιμασία τους». Ως εκ τούτου, προστίθεται, θα γίνει αγορά υπηρεσιών ώστε «όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις απογραφές του 2020, να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για ετοιμασία ολοκληρωμένων απογραφών εκπομπών για το 2021». Αναφέρεται επίσης ότι «θα ετοιμαστούν χάρτες LULUCF για την περίοδο 1990 – 2000, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες. Ακόμη, αναφέρεται ότι «θα χρησιμοποιηθεί η ίδια κατηγοριοποίηση με το Corine για την ετοιμασία του Corine Land Cover 1990 και του Corine Land Change 1990 – 2000 δίδοντας έμφαση στις καμένες περιοχές».

Η αγορά υπηρεσιών αναμένεται να στοιχίσει 12 χιλ. ευρώ. Το αίτημα για αποδέσμευση του κονδυλίου θα συζητηθεί σε σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κανονισμό της ΕΕ, ο τομέας LULUCF «έχει τις δυνατότητες να παράσχει μακροπρόθεσμα κλιματικά οφέλη και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και των μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων της συμφωνίας του Παρισιού». Αναφέρεται ακόμη ότι «ο τομέας LULUCF παρέχει επίσης βιοϋλικά που μπορούν να υποκαταστήσουν υλικά υψηλής έντασης ορυκτών ή άνθρακα και, ως εκ τούτου, παίζει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου». Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι «δεδομένου ότι οι απορροφήσεις μέσω του τομέα LULUCF είναι αναστρέψιμες, θα πρέπει να θεωρούνται χωριστός πυλώνας στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.