‘Ελεγχος σε 56 οχήματα είχε αποτέλεσμα να εντοπιστεί ένα το οποίο χρησιμοποιούσε αφορολόγητο χρωματισμένο πετρέλαιο.
 
Το Τμήμα Τελωνείων ανακοίνωσε ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2018, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Ελέγχων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε 56 (πενήντα έξι) διερχόμενα πετρελαιοκίνητα οχήματα σε σημεία της Επαρχίας Λευκωσίας για εντοπισμό παράνομης χρήσης αφορολόγητου χρωματισμένου πετρελαίου και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ένα από αυτά χρησιμοποιούσε παράνομα βιομηχανικό πετρέλαιο, το οποίο και κατασχέθηκε από το Τμήμα Τελωνείων.
 
Προστίθεται ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων αποδέχτηκε εξώδικη διευθέτηση, τη παράβασης με την καταβολή των αποφευχθέντων φόρων κατανάλωσης και Φ.Π.Α., πλέον της χρηματικής επιβάρυνσης, του συμβιβαστικού ποσού και του ποσού απόδοσης και εισπράχθηκε συνολικά το ποσό των €500 (πεντακοσίων ευρώ) και το όχημα επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του.
 
Τονίζεται ότι το Τμήμα Τελωνείων θα συνεχίσει τους ελέγχους για τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.