Μετακίνηση του Κεντρικού Ταχυδρομείου Λάρνακας που βρίσκεται στην Πλατεία Βασιλέως Παύλου, ζητά ο Δήμος από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων Γιάννη Καρούσο.

Οπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης του Υπουργού Μεταφορών με το Δήμο Λάρνακας συζητήθηκαν σημαντικά θέματα και προβλήματα της Λάρνακας και ο κ. Βύρας ζήτησε όπως συζητηθεί επιπρόσθετα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα της πόλης, που είναι η μετακίνηση του Ταχυδρομείου από την Πλατεία Βασιλέως Παύλου.

Πρόσθεσε ότι «το Κεντρικό Ταχυδρομείο Λάρνακας χωροθετείται στο εμπορικό κέντρο της πόλης, κοντά στο παραλιακό μέτωπο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή, λόγω των αυξημένων διακινήσεων από τη λειτουργία της ανάπτυξης. Επίσης, οι ανάγκες σε χώρους στάθμευσης των οχημάτων του ταχυδρομείου καταλαμβάνουν σημαντικό ωφέλιμο δημόσιο χώρο στην περιοχή, ο οποίος θα μπορούσε να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να προάγει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και κινητικότητας».

Όπως είπε ο κ. Βύρας προς τον Υπουργό Μεταφορών εστάλη και επιστολή στην οποία αναφέρεται πως «τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται επισημαίνονται και στη μελέτη του υπό εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας όπου ο Δήμος έχει θέσει στις προτεραιότητες του την προώθηση του έργου για την διαμόρφωση ενιαίας Πλατείας στην περιοχή. Το έργο εξυπηρετεί στρατηγικούς στόχους της πόλης και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά Κονδύλια».

Ο Δήμαρχος σημείωσε επίσης πως στον Υπουργό απεστάλη και επιστολή του Διευθυντή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών όταν το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε και στο παρελθόν. “Ζητήσαμε από τον κ. Καρούσο όπως το θέμα τύχει της δέουσας προσοχής του και καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την μετακίνηση του Ταχυδρομείου από την Πλατεία Βασιλέως Παύλου σε κατάλληλο χώρο που να εξυπηρετεί ικανοποιητικά την πόλη», είπε.

Ο Δήμος Λάρνακας, είπε, «αντιμετωπίζει θετικά τη λειτουργία μικρού γραφείου σε συνδυασμό με χώρο για προσωπικές θυρίδες στον υφιστάμενο χώρο ή σε άλλο χώρο που θα υποδειχθεί στα πλαίσια του σχεδιασμού».