Μεταναστευτική πολιτική µε ανθρώπινο χαρακτήρα, όχι για το συµφέρον των εργοδοτών

Η συγκεκριµένη έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής µετανάστευσης και ασύλου και όπως και οι προηγούµενες αναφέρεται στην αναγκαιότητα της µετανάστευσης θέτοντας το επιχείρηµα της δηµογραφικής γήρανσης του πληθυσµού, στην εκµετάλλευση των αλλοδαπών εργαζόµενων, στον «αγώνα δρόµου για ταλέντα», στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ανταγωνιστικότητά της. Υπενθυµίζεται ότι σχεδόν το 1/5 του πληθυσµού της ΕΕ-28 στις αρχές του 2018 ήταν ηλικίας άνω των 65 και ο αριθµός αυτός ακολουθεί ανοδική πορεία, ενώ ο µέσος όρος των εργαζοµένων σε καίριες θέσεις εργασίας που είναι µετανάστες φτάνει στο 13%.

Η έκθεση καλεί στη δηµιουργία ενός ενωσιακού πλαισίου για τη νόµιµη µετανάστευση ως µέρους µιας ολιστικής προσέγγισης της µετανάστευσης. ∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στην έλλειψη εργατικού δυναµικού για συγκεκριµένα επίπεδα δεξιοτήτων, τοµείς και γεωγραφικές περιοχές.

Ανάµεσα στα επιχειρήµατα που θέτει η έκθεση είναι ότι η δηµιουργία νόµιµων µεταναστευτικών οδών θα µειώσει την παράτυπη µετανάστευση, θα συµβάλει στην αντιµετώπιση του εγκληµατικού µοντέλου των παράνοµων διακινητών και των εµπόρων ανθρώπων, θα διασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι υπήκοοι τρίτων χωρών θα αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα, θα βελτιώνει την πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και θα προωθεί την ισότιµη ενσωµάτωση γυναικών και ανδρών.

Η έκθεση ενσωµατώνει θετικές αναφορές όπως είναι η αναφορά στις συνθήκες εργασίας και η δηµιουργία νόµιµων οδών µετανάστευσης που σίγουρα είναι πιο ασφαλείς.

Ταυτόχρονα βέβαια δηµιουργεί εργαζοµένους τρίτων χωρών πολλών ταχυτήτων. Αναµένεται ότι τα ΚΜ µε ισχυρά κεφάλαια θα απορροφήσουν τους υψηλά ειδικευµένους, ενισχύοντας ακόµη περισσότερο την ανταγωνιστική τους θέση, ενώ οι ανειδίκευτοι θα παραµείνουν στοιβαγµένοι στα ΚΜ που παραδοσιακά δέχονται τους περισσότερους µετανάστες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκ µέρους της Αριστεράς, ο Pernando Barrena Arza τόνισε ότι «το τρέχον πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει υπερβολική έµφαση στους εργαζοµένους υψηλής ειδίκευσης και όχι αρκετή στους εργαζοµένους µε µεσαία και χαµηλότερη ειδίκευση» και επεσήµανε ότι «είναι καιρός να σταµατήσουµε να βλέπουµε τη µετανάστευση µόνο ως λύση στις άµεσες ανάγκες των εργοδοτών», προσθέτοντας ότι και οι «αιτητές ασύλου και οι εργαζόµενοι χωρίς έγγραφα, πρέπει να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση και τα ίδια εργασιακά δικαιώµατα, διασφαλίζοντας ταχεία δράση για την τακτοποίηση του καθεστώτος τους και την πρόληψη της εκµετάλλευσης στον τόπο εργασίας τους».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy