Μεταρρύθμιση ΤΑ: Υπ’ ατµόν το ΥΠΕΣ και οι Τοπικές Αρχές για τη µεταβατική περίοδο

  • «Μαγκωµένο» το Προσωρινό Συντονιστικό Συµβούλιο στην ελεύθερη επαρχία Αµµοχώστου, αφού δεν τα βρίσκουν στο ποιος θα αναλάβει την προεδρία.
  • Ξεκίνησε η διαδικασία στο Ανώτατο για την προσφυγή της Αγλαντζιάς. Η απόφαση, που θα κρίνει πολλά για το µέλλον της µεταρρύθµισης, αναµένεται στις αρχές του 2023.
  • Μεταβαίνει στην Ελλάδα ο Υπουργός Εσωτερικών για να µας δοθούν δύο εµπειρογνώµονες, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην εφαρµογή της µεταρρύθµισης.
  • Έντονες διεργασίες στο υπουργείο, την Ένωση ∆ήµων και την Ένωση Κοινοτήτων για αλλαγές στη νοµοθεσία προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα που δηµιούργησαν οι πολλές τροπολογίες που ψήφισε την τελευταία στιγµή η ολοµέλεια της Βουλής.

Του Γιάννη Κακαρή

Μπορεί η µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ψηφίστηκε και να ξεκίνησαν οι διαδικασίες προετοιµασίας για την εφαρµογή της, ωστόσο φαίνεται ότι οι πολλές τροπολογίες που ψηφίστηκαν την τελευταία στιγµή δηµιούργησαν πολλά κενά και αδυναµίες στην εφαρµογή της.

Υπενθυµίζεται ότι πλέον βρισκόµαστε στη µεταβατική περίοδο και οι Τοπικές Αρχές που θα συνενωθούν πρέπει να συντονιστούν για να ξεκινήσει η εφαρµογή της, αµέσως µετά τις εκλογές που θα γίνουν τον Μάιο του 2024, µαζί µε τις ευρωεκλογές.

Ως εκ τούτου, οι άµεσα εµπλεκόµενοι ετοιµάζουν τα αιτήµατά τους για αλλαγές οι οποίες εκτιµούν ότι θα δώσουν λύσεις στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν. Σύµφωνα µε ενηµέρωση, το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται κάποιες αλλαγές στις νοµοθεσίες, ενώ την ίδια ώρα η Ένωση ∆ήµων και η Ένωση Κοινοτήτων βρίσκονται υπ’ ατµόν, ετοιµάζοντας τα δικά τους αιτήµατα.

Επίσης, εντός Σεπτεµβρίου, σε συνεδρία της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών θα εξετάσει την πρόοδο των διεργασιών της µεταβατικής περιόδου.

Ακέφαλο το συντονιστικό συµβούλιο Αµµοχώστου

Ωστόσο, στην ελεύθερη επαρχία Αµµοχώστου υπάρχει πρόβληµα, καθώς το προσωρινό συντονιστικό συµβούλιο που έχει την ευθύνη των εργασιών για τη µεταβατική περίοδο, παραµένει ακέφαλο.

Η νοµοθεσία αναφέρει ότι πρόεδρος του συµβουλίου είναι ο δήµαρχος του Μητροπολιτικού ∆ήµου, αλλά ο ∆ήµος Αµµοχώστου είναι κατεχόµενος. Την ίδια ώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν έντονες διαφωνίες µεταξύ των δηµάρχων, µε αποτέλεσµα να µη συµφωνούν στο ποιος θα αναλάβει την προεδρία.

Έτσι το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε σε σύσκεψη στις 4 Ιουλίου για επίλυση του προβλήµατος. Σε περίπτωση που ούτε τότε υπάρξει συµφωνία, το Υπουργείο θα προχωρήσει σε τροποποίηση του σχετικού νόµου.

Εµπειρογνώµονες από την Ελλάδα

Εν τω µεταξύ, όπως ενηµερώθηκε αρµοδίως η «Χαραυγή», αύριο ∆ευτέρα ο Υπουργός Εσωτερικών και το επιτελείο του θα επισκεφθούν την Ελλάδα για να λάβουν βοήθεια σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της µεταρρύθµισης. Αναµένεται να ζητήσουν όπως µας παραχωρηθούν δύο εµπειρογνώµονες.

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στη νοµοθεσία που προσανατολίζεται να επιδιώξει το Υπουργείο, αφορούν προβλήµατα που προέκυψαν από τις πολλές και διαφορετικές τροπολογίες που ψήφισε την τελευταία στιγµή η ολοµέλεια. Μεταξύ άλλων, πρέπει να καθοριστεί στη νοµοθεσία ο τρόπος εκλογής του αντιπροέδρου των Επαρχιακών Οργανισµών. Η πρόνοια του σχετικού νοµοσχεδίου ήταν πρόεδρος να είναι ο δήµαρχος του Μητροπολιτικού ∆ήµου και αντιπρόεδρος ένας κοινοτάρχης. Ωστόσο, η Βουλή αποφάσισε ότι ο πρόεδρος θα εκλέγεται από τους πολίτες της επαρχίας οπόταν η σχετική πρόνοια είναι πλέον αντιφατική, ενώ παραµένουν οι ανησυχίες ότι η αλλαγή που επέφερε η Βουλή θα δηµιουργήσει τριβές και προβλήµατα.

Ζητούν συναντήσεις για αλλαγές οι κοινότητες

Η Ένωση Κοινοτήτων θα ζητήσει συνάντηση µε το Υπουργείο Εσωτερικών για να τεθούν οι προτάσεις της για τροποποιήσεις και να υπάρξει µια σύγκλιση για αλλαγές. Συναντήσεις θα ζητήσει και µε τα κόµµατα και την Επιτροπή Εσωτερικών για να αναπτύξει τα αιτήµατά της.

Μεταξύ άλλων, η Ένωση Κοινοτήτων ζητά να δηµιουργηθεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στα συµπλέγµατα κοινοτήτων, η οποία µέσα από τον έλεγχο θα προλαβαίνει καταστάσεις.

Επίσης, σε ό,τι αφορά το όριο θητειών που τέθηκε, ζητείται να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση ακόµη µια θητεία, ώστε οι εκλεγµένοι που όλο αυτό τον καιρό συνέβαλαν στη µεταρρύθµιση, να µπορούν να συµµετέχουν στην οµαλή µετάβαση. Όπως σηµείωσε στη «Χαραυγή» ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων, Ανδρέας Κιτροµηλίδης, «αυτή τη στιγµή τα 3/4 του Συµβουλίου της Ένωσης Κοινοτήτων δεν µπορούν να επαναδιεκδικήσουν».

Αλλαγές στη νοµοθεσία επεξεργάζεται, όπως πληροφορούµαστε και η Ένωση ∆ήµων.

Αναµονή µέχρι τις αρχές του 2023 για το µέλλον της µεταρρύθµισης

Στο µεταξύ, ξεκίνησε η καθοριστικής σηµασίας δικαστική διαδικασία που αφορά την προσφυγή της Αγλαντζιάς εναντίον του Περί ∆ήµων Νόµου (µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης), ο οποίος προβλέπει τη συνένωση του δήµου µε αυτούς της Λευκωσίας, της Έγκωµης και του Αγίου ∆οµετίου.

Οι πλευρές παρουσιάστηκαν ενώπιον του Ανώτατου ∆ικαστηρίου στις 6 Ιουνίου και τους δόθηκαν διαδικαστικού τύπου οδηγίες για τις προθεσµίες καταχώρησης εγγράφων δικογράφων αγορεύσεων κ.τ.λ. Αν και ακόµη δεν δόθηκε ηµεροµηνία ακρόασης, αναµένεται ότι θα κληθούν µετά τις διακοπές του καλοκαιριού, ενδεχοµένως εντός φθινοπώρου, ώστε να ακουστεί η υπόθεση πριν το τέλος της χρονιάς.

Ως εκ τούτου, αναµένεται ότι η απόφαση του Ανωτάτου θα εκδοθεί στις αρχές του 2023.

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που δικαιωθεί ο ∆ήµος Αγλαντζιάς, θα επηρεαστεί συνολικά το µέλλον της µεταρρύθµισης, αναλόγως βέβαια των σηµείων επί των οποίων θα κριθεί η προσφυγή. Ως εκ τούτου, το ενδεχόµενο πλήρους ακύρωσης της μεταρρύθµισης είναι ανοικτό.

Υπενθυµίζεται ότι η προσφυγή του δήµου στο Ανώτατο εδράζεται στο ότι υπάρχει σύγκρουση εξουσιών µεταξύ νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας και ότι η προσβαλλόµενη νοµοθεσία παραβιάζει σηµαντικότατα άρθρα του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα το άρθρο 5, που προνοεί διαβούλευση µε τις τοπικές κοινωνίες ή/και δηµοψηφίσµατα.

Τονίζεται ότι ο ∆ήµος Αγλαντζιάς συµφωνεί στη φιλοσοφία της µεταρρύθµισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ωστόσο υποστηρίζει ότι είναι αναγκασµένος να προσφύγει εναντίον του νόµου αφού δεν έχει στη διάθεσή του άλλη νόµιµη επιλογή για να διαφυλάξει και να εκφράσει τη θέληση των δηµοτών.

Αίτηµα της πλειοψηφίας των δηµοτών και ολόκληρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι όπως η Αγλαντζιά συνενωθεί µε τα Λατσιά και το Γέρι.

Ο ∆ήµος Αγλαντζιάς εκφράζει την αισιοδοξία του, ωστόσο διευκρινίζει ότι θα συµµετέχει κανονικά στις διεργασίες που ξεκίνησαν για την εφαρµογή της µεταρρύθµισης, υπό την αίρεση της απόφασης του ∆ικαστηρίου.

Εν τω µεταξύ, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε την Πέµπτη ότι «οι όποιες αντιδράσεις δεν είναι ικανές να εµποδίσουν την πορεία υλοποίησης της μεταρρύθµισης, εφόσον αντιµετωπίζονται µε πνεύµα σύνεσης και συνεργασίας και µε το βλέµµα προσηλωµένο στον τελικό στόχο της δηµιουργίας βιώσιµων, πιο αποτελεσµατικών Τοπικών Αρχών και οργανισµών, µε διευρυµένες αρµοδιότητες, διοικητική και οικονοµική αυτονοµία προς όφελος του κάθε πολίτη».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy