Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 16 Απριλίου και μέχρι τις 19 Απριλίου 2019 πραγματοποιείται η μεταστέγαση του Υπουργείου σε νέο κτήριο επί της Λεωφόρου Στροβόλου 172-174, 2048 στον Στρόβολο, και  παρακαλεί το κοινό και τους συνεργάτες όπως δείξουν την απαραίτητη κατανόηση για οποιαδήποτε τυχόν ταλαιπωρία.

Ένεκα της κτηριακής μεταστέγασης του Υπουργείου, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπουργείου Άμυνας διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Υπουργείο Άμυνας

Λεωφόρος Στροβόλου 172-174
2048 Στρόβολος
Λευκωσία
Κύπρος
Τηλέφωνο:22807500
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: defence@mod.gov.cy