Διενήργησαν διαγωνισμό χωρίς να λάβουν την απαραίτητη οικολογική αξιολόγηση

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις διαμαρτύρονται για τη διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης του «Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα», που έχει ακολουθηθεί στο πλαίσιο της εκπόνησης του «Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΔΠ Ακάμα».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν, το εν λόγω Σχέδιο δεν έχει υποβληθεί ακόμα σε δέουσα εκτίμηση/ειδική οικολογική αξιολόγηση. Η ειδική οικολογική αξιολόγηση απαιτείται βάσει νομοθεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκών Οδηγιών για έργα, σχέδια και προγράμματα που πιθανόν να επηρεάζουν σημαντικά περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Επίσης, το Σχέδιο δεν έχει υποβληθεί σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως προνοείται από σχετική νομοθεσία της ΚΔ και Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός αφορά τον σχεδιασμό υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών, όπως αναψυκτήρια, χώροι στάθμευσης και καταστήματα προϊόντων, που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο, το οποίο όμως δεν έχει ακόμα υποβληθεί στις αναγκαίες μελέτες. Σημειώνεται ότι η τελετή βράβευσης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί για σήμερα.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν πως η διεξαγωγή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, πριν από την ετοιμασία των αναγκαίων μελετών, αποτελεί μία βεβιασμένη ενέργεια, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη και ουσιαστικά φαίνεται να προκαθορίζει τη χωροθέτηση υποδομών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στη Χερσόνησο Ακάμα, πριν από τη διαδικασία περιβαλλοντικής έγκρισης και επικύρωσης του «Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΕΔΠ Ακάμα».

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν την αποφυγή δημιουργίας τετελεσμένων, με τη διακοπή της διαδικασίας υλοποίησης του Σχεδίου μέχρι την υποβολή του σε ειδική οικολογική αξιολόγηση και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του περιβαλλοντικού κεκτημένου της E.E.