Μετέωροι δεκάδες κάτοικοι στο µετακινούµενο Πισσούρι

Αν γίνονταν από την αρχή όλες οι ενδεδειγµένες ενέργειες, θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά το σοβαρό πρόβληµα των κατολισθήσεων και θα αποτρεπόταν η καταστροφή τόσων κατοικιών

Για πολύ καιρό ακόµα στο περίµενε, µέχρι να είναι σίγουροι για το τι µέλλει γενέσθαι µε τις περιουσίες τους, θα βρίσκονται οι δεκάδες κάτοικοι στην περιοχή Πισσουρίου, των οποίων τα σπίτια έχουν πληγεί από το πολύ σοβαρό πρόβληµα των κατολισθήσεων που ξεκίνησε από το 2012 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα.

Του Χρήστου Χαραλάµπους

Το θέµα συζητήθηκε πολλές φορές στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των άµεσα επηρεαζόµενων, του Κοινοτικού Συµβουλίου και άλλων φορέων, µέσα από την οποία ανασκοπήθηκε η πορεία κάποιων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τέθηκαν απόψεις και προβληµατισµοί και ακούστηκαν κάποιες αλήθειες, µέσα από τις οποίες διαφάνηκε ότι δεν έγιναν εξ αρχής εκείνες οι ενέργειες µέσα από τις οποίες µπορούσε να αντιµετωπιστεί πολύ νωρίτερα και αποτελεσµατικά το πρόβληµα.

Screenshot 2022 08 20 214637

Τα έργα που γίνονται δεν αφορούν την περιοχή της κατολίσθησης

Η νοµική σύµβουλος Ελίνα Ζώη, η οποία πλαισιώνεται από συνεργάτες γεωλόγους και άλλους ειδικούς και από το 2015 εκπροσωπεί 17 από τους επηρεαζόµενους ιδιοκτήτες, αναφερόµενη στα έργα που γίνονται εξήγησε ότι η Α’ Φάση αφορά όχι την περιοχή της κατολίσθησης, αλλά την περιοχή έξω από αυτήν, έτσι ώστε να µην επεκταθεί, ενώ το έργο µέσα στην περιοχή κατολίσθησης αφορά την τοποθέτηση ογκόλιθων και την κατασκευή πασσαλοστοιχίων που θα µειώσουν την πίεση που ασκείται, καθώς και έργα διαχείρισης του νερού που προέρχεται από τη βροχή και από λύματα, καθώς δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστηµα.

«Το πρόβληµα έπρεπε να είχε τακτοποιηθεί εδώ και χρόνια και όχι την τελευταία στιγµή, δεδοµένου ότι πρόκειται για µια περιοχή παλαιοκατολίσθησης που έγινε πριν από χιλιάδες χρόνια», ανέφερε στη «Χαραυγή» η κα Ζώη, επισηµαίνοντας ότι το ΕΤΕΚ έχει πει ότι η µεθοδολογία µε την οποία έγινε η µελέτη δεν είναι σωστή, µε αποτέλεσµα να µην είναι ξεκάθαρο το πού ακριβώς σηκώνεται η παλαιοκατολίσθηση. Όπως υποδεικνύεται, αν οι ογκόλιθοι τοποθετηθούν λίγο πιο δεξιά ή αριστερά, οπότε ουσιαστικά θα πιαστούν οι άκρες, τότε ο όγκος της κατολίσθησης που γίνεται τώρα δεν θα ανακοπεί.

Από τη µια, δηλαδή, υπάρχει χάσιµο χρόνου και χρηµάτων χωρίς να έχει γίνει ουσιαστικό έργο και από την άλλη η εκτίµηση είναι ότι η Β’ Φάση θα κρατήσει 30 µήνες, οπότε, σύµφωνα και µε το ΕΤΕΚ, θα πρέπει να γίνει µια επιπλέον µελέτη στο συγκεκριµένο σηµείο για να επιβεβαιωθεί ποια είναι η περιοχή ανύψωσης της παλαιοκατολίσθησης στην οποία πρέπει να µπει το αντίβαρο.

«Η λεγόµενη πρώτη φάση στην ουσία δεν προστάτευσε και δεν έκανε τίποτε µέσα στην περιοχή της κατολίσθησης», όπως παρατηρεί η κα Ζώη, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι αυτό που έγινε και γίνεται είναι η προστασία της υπόλοιπης κοινότητας Πισσουρίου για να µην επεκταθεί η κατολίσθηση προς τα πάνω, που ήταν ένας φόβος υπαρκτός.

Η εκπρόσωπος των 17 επηρεαζόµενων κατοίκων δηλώνει ότι δεν υπάρχει διαφωνία µε τα έργα που γίνονται και ήταν κάτι που είχε ζητηθεί από το 2015, όταν ακόµα γινόταν λόγος για τοπικές καθιζήσεις και όχι κατολισθήσεις, επισηµαίνοντας ότι στην τελευταία συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών η εκπρόσωπος του Τµήµατος Γεωλογικής Επισκόπησης ήταν ξεκάθαρη ότι «δεν πρέπει να φοβόµαστε να χρησιµοποιούµε τον όρο κατολίσθηση» και ότι «η καθίζηση και η υποχώρηση του εδάφους αποτελούν συµπτώµατα της κατολίσθησης, αλλά δεν είναι το φαινόµενο που αντιµετωπίζουµε».

Screenshot 2022 08 20 214653

Στα βρόχινα νερά και τα λύματα η πηγή του κακού

Από µελέτη η οποία έγινε από την οµάδα επιστηµόνων που πλαισιώνει την κα Ζώη, έχει καταδειχθεί ότι ο λόγος της κατολίσθησης και η επιτάχυνσή της είναι οι βροχοπτώσεις σε σχέση και µε την εισροή αποχετευτικών λυµάτων. ∆ιαπιστώθηκε ότι κάθε φορά που υπήρχαν ισχυρές βροχοπτώσεις ήταν και οι περίοδοι που παρουσιάζονταν µεγάλες κατολισθήσεις. Κάτι που λόγω και της κλιµατικής αλλαγής είναι και πιο συχνό.

«Η θεωρία ότι υπήρχαν παλαιότερα λίµνες στην επίµαχη περιοχή, οι οποίες µπαζώθηκαν και έγιναν οι οικιστικές αναπτύξεις, αποτελεί µύθο», όπως κατηγορηµατικά αναφέρει η κα Ζώη επικαλούµενη και αεροφωτογραφίες του Κτηµατολογίου της περιόδου από το 1937 µέχρι και 2014, οι οποίες καταγράφουν µε λεπτοµέρειες την περιοχή και στις οποίες φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα τεµάχια είναι ακριβώς τα ίδια, δεν έγινε καν διαχωρισµός, οι δρόµοι είναι οι ίδιοι και δεν έχουν χαραχτεί καινούργιοι. Φαίνεται ξεκάθαρα η οικιστική ανάπτυξη που έγινε, αλλά δεν καταγράφονται ποτέ λίµνες.

«Είχαµε φέρει ένα γεωµορφολόγο από τη Βρετανία, ο οποίος έκανε έρευνα και σχετικές δηµοσιεύσεις στο επιστηµονικό περιοδικό της Γεωλογικής Εταιρείας του Λονδίνου», επισηµαίνει η Ελίνα Ζώη, σηµειώνοντας ότι είχε τεθεί θέµα στο Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης ότι θα ήταν σκόπιµο, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, το ίδιο το κράτος σε συνεργασία και µε το ΤΕΠΑΚ που διαθέτει Τµήµα Τηλεπισκόπησης, να έχει µια µόνιµη παρακολούθηση τουλάχιστον των περιοχών που είναι ευαίσθητες και µετακινούνται.

Τονίζοντας ότι «ενώ πηγαίνουµε πλέον στον εντέκατο χειµώνα αφότου εκδηλώθηκε το πρόβληµα, δεν έχουν γίνει έργα µέσα στην περιοχή της κατολίσθησης και ενώ ξέρουµε ότι ο λόγος που µετακινείται η περιοχή είναι ως επί το πλείστον τα νερά των βροχών δεν έχει γίνει ακόµα τίποτε σε ό,τι αφορά την άντληση και την κατασκευή αγωγών διαχείρισης των νερών», η κα Ζώη επισηµαίνει και το γεγονός ότι ειδικός υδρογεωλόγος από το Μετσόβιο έχει υποδείξει ότι θα πρέπει να γίνει άµεσα άντληση νερών από το υπέδαφος και να αποµακρύνονται µε βυτιοφόρα για να στεγνώσει η περιοχή και να περιοριστούν οι οριζόντιες καθιζήσεις που είναι και οι πιο καταστροφικές. Σ

την Επιτροπή Εσωτερικών υποδείχθηκε ότι στο µεσοδιάστηµα και µέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα που θα σταθεροποιήσουν την περιοχή θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία άντλησης των νερών, αφού κανείς δεν µπορεί να ξέρει τι χειµώνας έπεται.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κα Ζώη, «όταν ξεκινήσαµε το 2015 δεν υπήρχαν σπίτια σε µη αναστρέψιµη κατάσταση, ενώ σήµερα αυτά όλο και αυξάνονται, οπότε αντιλαµβανόµαστε ότι αν άρχιζε από τότε η άντληση νερών οι κατοικίες θα µπορούσαν να επιδιορθωθούν και δεν θα µιλούσαµε για µετακινήσεις και αποζηµιώσεις».

Μετά την καταστροφή ήρθαν οι τράπεζες και οι ληστές

Πέρα από τα ζητήµατα που αφορούν το πρόβληµα των κατολισθήσεων και το ξεσπίτωµα τόσων κατοίκων, η εκπρόσωπος της Οµάδας Ιδιοκτητών έθεσε δύο επιπλέον πολύ σοβαρά ζητήµατα.

Το ένα αφορά την αντιµετώπιση που έχουν από τις τράπεζες αρκετοί επηρεαζόµενοι κάτοικοι. Όπως µας εξήγησε η κα Ζώη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει δάνεια για την κατασκευή των σπιτιών τους και ενώ αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν και να πληρώνουν ενοίκιο, «έρχεται η τράπεζα και τους ζητά τη δόση του δανείου, οπότε δεν µπορούν να πληρώνουν το ενοίκιό τους».

Από πλευράς κράτους, όπως επισηµαίνει, δίνεται µια φορά το χρόνο ένα µικρό επίδοµα ενοικίου (που αντιστοιχεί στο επίδοµα ενοικίου που δίνεται στους δικαιούχους του ΕΕΕ) σε όσους έχει εκδοθεί διάταγµα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Θα πρέπει, όπως υποδεικνύει, να γίνει µια κρατική παρέµβαση προς τις τράπεζες για αναστολή εξόφλησης των δανείων µέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα, επισηµαίνοντας ότι «πρόκειται για σπίτια που µπορούν να επιδιορθωθούν γι’ αυτό αν βγουν σε πλειστηριασµό από τις τράπεζες είναι κρίµα κι άδικο».

Το άλλο σοβαρό πρόβληµα έχει να κάνει µε τις λεηλασίες που γίνονται στα σπίτια που εγκαταλείφθηκαν και ενώ καλείται η Αστυνοµία, απαντά ότι δεν µπορεί να µπει στο σπίτι αν δεν είναι µέσα ο ιδιοκτήτης. Και το εύλογο ερώτηµα που τίθεται είναι «πώς γίνεται να λέει το κράτος στον ιδιοκτήτη να φύγει από το σπίτι του για να γίνουν τα έργα, χωρίς να προσφέρει ασφάλεια στην περιουσία του;»

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy