Μετέτρεψαν τα καταστήματα τους σε “σπίτια” και τα ενοικίαζαν σε μετανάστες

Ιδιοκτήτες 40 υποστατικών μετέτρεψαν τα υποστατικά τους τα οποία ηταν κυρίως καταστήματα σε σπιτια και τα ενοικίαζαν σε μετανάστες.

 

Οπως αναφέρει ο Φιλελευθερος, συνολικά 81 υποστατικά στην παλιά Λευκωσία, από αυτά 16 ήταν επικίνδυνα, στα οποία  διέμεναν μετανάστες, σφραγίστηκαν, ενώ 25 υποστατικά τα οποία δηλώνονταν ως ακατοίκητα αλλά σε αυτά διέμεναν μετανάστες.

‘Ολα αυτά καταγράφονται σε άρθρο του δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, ο οποίος επικρίνει την κυβέρνηση για χειρισμούς της όσον αφορά στη διαχείριση του θέματος των μεταναστών, για τον αποκλεισμό τους κ.λπ.

Παράλληλα, ο δήμος κατέγραψε 16 επικίνδυνες οικοδομές στις οποίες διέμεναν μετανάστες, ενώ σφραγίστηκαν και 25 υποστατικά τα οποία δηλώνονταν ως ακατοίκητα αλλά σε αυτά διέμεναν μετανάστες.

Πιο αναλυτικά, ο δήμαρχος Λευκωσίας αναφέρει ότι τα υποστατικά που κατεγράφησαν και τα οποία υπερβαίνουν τα 40, κοινοποιήθηκαν στα αρμόδια τμήματα του κράτους για συντονισμό επισκέψεων και ελέγχων. Εναντίον των ιδιοκτητών λήφθηκαν δικαστικά μέτρα για αυθαίρετη μετατροπή τους σε χώρους διαμονής με αποτέλεσμα να προκαλείται οχληρία.

Ο κ. Γιωρκάτζης αναφέρει επίσης, πως κατεγράφησαν όλες οι επικίνδυνες οικοδομές για τις οποίες υπήρχαν υποψίες ή πληροφορίες ότι διέμεναν παράνομα μετανάστες. Δόθηκε δε γραπτή προειδοποίηση σε 16 ιδιοκτήτες επικίνδυνων οικοδομών και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε όσους δεν ενήργησαν άμεσα, κατόπιν της προειδοποίησης που έλαβαν (4 περιπτώσεις).

Εξάλλου, στάλθηκαν επιστολές σε όλους τους ιδιοκτήτες υποστατικών τα οποία ήταν καταχωρημένα ως ακατοίκητα και κατά τους ελέγχους της υπηρεσίας διαφάνηκε ότι χρησιμοποιούνταν παράνομα ως χώροι διαμονής ατόμων. Σε 15 περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες συμμορφώθηκαν εκκενώνοντας και σφραγίζοντας τα υποστατικά τους. Για 5 υποστατικά έχει προχωρήσει η διαδικασία κήρυξης οχληρίας επείγουσας φύσης για υγειονομικές ελλείψεις και δρομολογείται η λήψη νομικών μέτρων. Σε άλλες 5 περιπτώσεις αναμένεται η συμμόρφωση των ιδιοκτητών, σε διαφορετική περίπτωση ο δήμος θα προχωρήσει σε νομικά μέτρα.

Ο κ. Γιωρκάτζης κάνει αναφορά σε δυσανάλογη συγκέντρωση μεταναστών στα αστικά κέντρα, σε έλλειψη πολιτικών ένταξης και στέγασης ευάλωτων ομάδων μεταξύ των οποίων και οι μετανάστες και σε καθυστέρηση εξέτασης των αιτήσεων για άσυλο.

Όπως υποδεικνύει ο δήμαρχος Λευκωσίας, η διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος καθώς και η άσκηση κοινωνικής πολιτικής αποτελεί αρμοδιότητα του κράτους, το οποίο, ωστόσο, διαθέτει ολοένα και λιγότερους πόρους προς τις τοπικές Αρχές για ελέγχους και σχεδιασμό προγραμμάτων ένταξης. Τονίζει επίσης, πως οι τοπικές Αρχές απευθύνθηκαν επανειλημμένα στο κράτος με αιτήματα στήριξης και συνεργασίας, για αντιμετώπιση φαινομένων υπερσυγκέντρωσης αλλά και παραβατικών συμπεριφορών οι οποίες, δυστυχώς, παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα.

Ο κ. Γιωρκάτζης αναφέρει επίσης, πως στην Κύπρο οι μετανάστες, οι αιτητές ασύλου και οι πρόσφυγες, αποκλείονται ή/και δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή εργασία, γεγονός που τους οδηγεί σε οικονομική δυσχέρεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τέλος, αναφέρει πως το 2018 ζητήθηκε έγκριση για πρόσληψη αριθμού λειτουργών για κοινωνική εργασία στο δρόμο, καθώς και η πρόσληψη έξι υγειονομικών λειτουργών με στόχο την αύξηση της συχνότητας των ελέγχων, αλλά μέχρι στιγμής τα αιτήματά παραμένουν σε εκκρεμότητα.