Μέτρα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Κύπρο και ΕΕ, σύμφωνα με Ευρωβαρόμετρο

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Κύπρο έχουν ήδη σε σημαντικό βαθμό λάβει ουσιαστικά μέτρα για την ένταξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2022 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την αποδοτική χρήση των πόρων και τις πράσινες αγορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου Ευρωβαρόμετρου, το 89% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ έχουν λάβει τουλάχιστον ένα από τα μέτρα για τα οποία ρωτήθηκαν όσοι συμμετείχαν στην έρευνα, όπως τη χρήση κυρίως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακύκλωση και ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. Ένα 9% απάντησε πως δεν έχει λάβει κανένα μέτρο (2% απάντησαν πως δεν γνωρίζουν).

Στην περίπτωση της Κύπρου, το 84% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απάντησαν πως έχουν λάβει τουλάχιστον ένα από αυτά τα μέτρα, και 16% απάντησαν πως δεν έχουν λάβει κανένα.

Ειδικότερα, όσον αφορά συγκεκριμένα μέτρα (οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν πάνω από ένα), στην Κύπρο το πιο δημοφιλές μέτρο ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας (56%, 64% στην ΕΕ), και ακολουθούν η εξοικονόμηση υλικών (44%, 57% στην ΕΕ), η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και αποβλήτων (43%, 47% στην ΕΕ), η εξοικονόμηση νερού (37%, 46% στην ΕΕ) και η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων (34%, 64% στην ΕΕ).

Η έρευνα εξετάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και το βαθμό στον οποίο τα μέτρα πολιτικής μπορούν να επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση στις επιχειρήσεις αυτές.

Όπως σημειώνεται, τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τον οδηγό της Επιτροπής στην προσπάθεια στήριξης της οικολογικής μετάβασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και της επικαιροποιημένης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ.

Συνολικά στην ΕΕ δραστηριοποιούνται 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια άτομα και αποτελούν πάνω από το μισό του ΑΕΠ της ΕΕ. Συλλογικά, το μερίδιο τους στις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα βρίσκεται αρκετά ψηλά, στο 63% όλων των εκπομπών από εταιρείες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που είναι διαθέσιμα στην σελίδα https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2287 δείχνουν επίσης πως το 24% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένα σχέδια για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων τους. Στην Κύπρο το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται στο 25%.

Στην ίδια ερώτηση, το 19% στην ΕΕ και το 16% στην Κύπρο απάντησαν πως δεν το έχουν κάνει αλλά σχεδιάζουν να το κάνουν.

Ωστόσο, μια στις δύο επιχειρήσεις (53% στην ΕΕ και 54% στην Κύπρο) απάντησαν πως δεν το έχουν κάνει και δεν προτίθενται να το κάνουν.

Σε ερώτηση αν οι εταιρείες τους παρέχουν πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες (δηλαδή προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία μεταξύ άλλων συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και μειώνουν τη ρύπανση και την κατανάλωση πόρων), το 32% (σε Κύπρο και ΕΕ) απάντησε θετικά, και 11% στην ΕΕ και 18% απάντησαν πως δεν το έχουν κάνει αλλά σχεδιάζουν να το κάνουν.

Και πάλι μια στις δύο επιχειρήσεις (54% στην ΕΕ, 49% στην Κύπρο) απάντησαν πως δεν το έχουν κάνει και δεν έχουν σχετικά σχέδια.

Το ένα τρίτο σχεδόν (32%) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περιλαμβάνει πράσινα προϊόντα στα προϊόντα που παράγει.

Επίσης, σε σύγκριση με το Ευρωβαρόμετρο του 2018, προκύπτει σταδιακή βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους περισσότερους τομείς, ωστόσο όπως τονίζεται παρά την σταθερή βάση που έχει δημιουργηθεί, η πίεση που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή επιβάλλει την ενίσχυση της μετάβασης αυτής.

Απαντώντας στην ερώτηση ποια μέτρα στήριξης θα βοηθούσαν τις εταιρείες τους στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων στη διάθεσή τους (με δυνατότητα επιλογής μέχρι τρία), το 36% στην ΕΕ επέλεξε την οικονομική στήριξη με επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις, ενώ το 26% επέλεξε την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών διάφορων κλάδων, ώστε να αναπτυχθούν νέες διαδικασίες για την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων και υποπροϊόντων. Το 25% επέλεξε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και το 22% επέλεξε την παρουσίαση νέων τεχνολογιών.

Συγκριτικά στην Κύπρο το 50% επέλεξε την οικονομική στήριξη με επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, το 32% επέλεξε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, το 25% επέλεξε την καλύτερη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κλάδων και το 21% επέλεξε την παρουσίαση νέων τεχνολογιών.

Απαντώντας σε ερώτηση ποια στήριξη θα προτιμούσαν για την προώθηση πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών (μέχρι δύο επιλογές), πιο δημοφιλή ήταν τα οικονομικά κίνητρα για ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και νέων διαδικασιών παραγωγής (31% στην ΕΕ, 48% στην Κύπρο), και ακολουθούσαν η τεχνική στήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς αυτή την κατεύθυνση (19% στην ΕΕ, 17% στην ΕΕ), η στήριξη για εντοπισμό πιθανών αγορών ή πελατών (18% στην ΕΕ, 19% στην Κύπρο) και συμβουλευτικές υπηρεσίες για προώθηση και διανομή (14% στην ΕΕ, 12% στην Κύπρο).

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.